سنتز نانوذرات اسپینل CO²+ :MgAl O4 به روش سل - ژل

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,776
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS11_298

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1387

Abstract:

نانو ذرات Co²+ :MgAL O4 طی حرارت دادن ژل آماده شده از سلی که ترکیبات آن (کلرید منیزیم، کلرید آلومینیوم، سولفات کبالت، اسید سیتریک و اتانول)، به دست می آید. ژل در 3 دمای 900 و 800 و 700 درجه سانتیگراد عملیات حرارتی شده است. و آنالیز نمودارهای XRD نشان می دهد که در دمای 900 درجه سانتیگراد اسپینل Co²+ :MgAL O4 به طور کامل تشکیل شد. عکس های SEM بیانگر این است که قطر ذرات اسپینل Co²+ :MgAL O4 در حدود 40-30 نانومتر می باشد و آنالیز نمودارهای FTIR نشان می دهد که یون کبالت در جایگاه های 4 وجهی می نشیند. ذرات Co²+ :MgAL O4 در روش معمولی در دمای 1450 درجه سانتیگراد تشکیل و در حدود میکرومتر هستند. و با این جایگزینی خواص اپتیکی و الکتریکی MgAl O4 تغییر می کند.

Authors

سمیه مالمیر

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد دانشگاه علم و صنعت

حسین فرمان

استاد تمام فیزیک حالت جامد دانشگاه علم و صنعت

حمیدرضا رضایی

دانشیار مواد سرامیک دانشگاه علم و صنعت

رحیم نقی زاده

دانشجوی دکتری مواد سرامیک، دانشگاه علم و صنعت