نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر مهندسی مجدد فراگرد مدیریت در مدارس هوشمند(Smarts School) استان فارس

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 462

This Paper With 13 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMRS01_186

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395

Abstract:

فرایند هوشمند سازی مدارس ،کاستی های دارد که پژوهش حاضر درصدد آمده است .عوامل موثر بر فراگرد مدیریت در مدارس هوشمند را شناسایی و معرفی کند این پژوهش رویکردی توسعه ای و کاربردی و روشی توصیفی پیمایشی در پیش گرفته است . همزمان با مطالعه ی میدانی داده های پژوهش در غالب مصاحبه و پرسشنامه گرد آوری شدند . جامعه آماری ،مدارس هوشمند اداره کل آموزش و پرورش استان فارس است. نمونه گیری به روش هدفدار بود و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ی 35 سوالی با عوامل موثر بر فراگرد مدیریت مدارس هوشمند در نظر گرفته شد . بخش اول هر سوال ، ضمن تعیین جایگاه عامل در فراگرد مدیریت تعلق عامل به یکی از حوزه های مدیریتی (برنامه ریزی ؛سازماندهی ، رهبری و کنترل) با دسته بندی دابرین مشخص می کرد و قسمت دوم سوال ، میزان اثرگذاری عامل برفراگرد مدیریت در مدارس هوشمند را نشان می داد در نهایت عوامل موثر بر فراگرد مدیریت درمدارس هوشمند (پس از شناسایی و اولویت بندی در گروه های وظیفه ای دابرین دسته بندی شدند و براساس این پژوهش ،عوامل زیر مجموعه ی دسته ها ،استخراج شد . نتایج پژوهش نشان داد، اینترنت پر سرعت،بستر سازی ،یکپارچه سازی و ارتقاء توان علمی و شغلی بر فرآیند مدیریت در مدارس هوشمند صد در صد موثر است .

Authors

مسلم رضازاده چگینی

کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات،پیام نور بوشهر,دبیر آموزش و پرورش ناحیه 1شیراز

میثم رضازاده چگینی

کارشناسی ارشد ،روانشناسی عمومی ,دانشگاه آزاد مرودشت،اداره آموزش و پرورش استعدادهای درخشان فارس

علی رضازاده چگینی

کارشناسی ارشد ، مدیریت آموزشی،,دانشکده مدیریت و برنامه ریزی شیراز،دبیر آموزش و پرورش عشایری فارس

احمد احمدی

کارشناسی، علوم تربیتی،دانشکده علوم تربیتی،پردیس شهید رجایی شیراز،دبیرآموزش و پرورش فارس

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Afzalkhani, M. & Qods, S. (2011). Assessment the status of ...
 • Alvani, M. (1999). Reflections _ the theory of anesthetic effects ...
 • Davoodniya, B. & Zareeizavaraki, I. (2014). A Comparative Study of ...
 • Davoodniya, B. & Zareizavvaraki, I. (2011). Comparative study of smart ...
 • Dubrin, A. (1990). Essential _ Management. Second Edition. New York: ...
 • Hammer, M. & Champy, J. (1993). Reengineering the corporation: Amanifesto ...
 • Heydari, M. & Shahriari, A.R. (2014). The impact of intelligent ...
 • Hosseini, M.R. (2013). Strategy development from the perspective of the ...
 • Jalali, A.A. & et al. (2012). The road map of ...
 • Kotter, P. J. (1990). A Force for Change: How Leadership ...
 • Niroomand, G. & Bakhtavari, N. (2012). The status of new ...
 • No orihasanabadi, K. & Iranban, S.J. & Taheri, A. (2012). ...
 • Paragraph (a) and (d) article19 the fifth development plan of ...
 • Pasebanrazavi, M. (2009). The British educational communic ations and Technology ...
 • Rezaeirad, M. & Zare eizavvaraki, A. & Yo _ sefisaeedabadi, ...
 • Salehi Amiri, R. & Hydryzadh, E. (2007). The role of ...
 • Sanati Sharif University of Jihad. (2011). The Strategic document for ...
 • The Basic transformation doc in education. (2011). http : //www ...
 • The Education Department of Tehran, (2009). The policy of the ...
 • The Ministry of Education. (2012). The articles of Association of ...
 • نمایش کامل مراجع