بررسی عوامل کلیدی تأثیر گذار بر بهره وری شرکت آبفار مرکزی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 345

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEAHBTM01_309

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1395

Abstract:

در دنیای پر رقابت کنونی، بهره وری به عنوان یک دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهمترین هدف هر سازمانی را تشکیل می دهد و می تواند همچون زنجیره ای فعالیت های کلیه بخش های جامعه را در بر گیرد. به طوری که رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات می باشد. چون نیروی انسانی به عنوان عامل مهمی است در سازمان و افزایش بهره وری عامل نیروی انسانی باعث افزایش بهره وری کل عوامل تولید در سازمانها است. در نتیجه، در قرن حاضر سازمان ها بایستی برای بهبود بهره وری خود به دنبال بهبود بهره وری نیروی انسانی خود باشند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی است. در تحقیق حاضر پس از مطالعه ادبیات موضوع و همچنین مقالات و مذاکره با مدیران برخی سازمان ها، عوامل اصلی و متغیرهای موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفت.

Keywords:

بهره وری نیروی انسانی , عامل مدیریتی - ساختاری , اقتصادی , فرهنگی , اجتماعی , فردی , فیزیکی

Authors

علی اکبر بیات

مدیر امور مالی شرکت آبفار مرکزی

یدا... پور عراقیان

ذیحساب شرکت آبفار مرکزی

محمد شمسی خانی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی شرکت آبفار مرکزی