تلفیق راهبردی مناسب برای تدوین برنامه درسی چند فرهنگی

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 735

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISIH-2-1_006

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1395

Abstract:

بر اساس نتایج این پژوهش مشخص شد که برنامه درسی آموزش عالی کشور به سبب مغفول بودن سیاست قومی و چند فرهنگی در ایران الگو و راهکاری در زمینه برنامه درسی چند فرهنگی ندارد از طرفی به کاربستن نتایج پژوهش ها درباره الگوی پیشنهادی چند فرهنگی و سیاست قومی مناسب ایران نیز در هاله ای از ابهام و عدم قطعیت گزارش شده است این موضوعات ضمن محروم کردن برنامه های درسی از صفاتی مثل چالاکی تنوع و تکثر موانعی را نیز در برابر بین المللی کردن برنامه درسی آموزش عالی ایران ایجاد کرده است در روبرو شدن با این مسئله متخصصان این حوزه از دانش با چالش هایی مواجه شده اند و سیاست گذاران آموزش عالی نیز چاره ای جز ورود به این بحث ندارند برای رهایی از این وضعیت سکون و پاسخگویی به این نیاز معرفتی و اجتماعی و پرهیز از یک سو نگری به مفهوم چند فرهنگی رویکرد میان رشته ای و تلفیق به عنوان راهبرد مناسب معرفی و اشکال برنامه ریزی تلفیقی چند رشته ای متقاطع و برنامه ریزی چند رشته ای متکثر برای طراحی رشته برنامه درسی چند فرهنگی پیشنهاد شده است

Authors

علیرضا عراقیه

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

کورش فتحی واجارگاه

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

احمد علی فروغی ابری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

نعمت الله فاضلی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی