بازسازی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 521

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISIH-4-2_004

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1395

Abstract:

موضوع این مقاله بازسازی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی است و روش داوری آن نیز بر استدلال عقلانی استوار است نظریه انتخاب عمومی به مثابه یک الگوی نظری میان رشته ای به مثابه تحلیل اقتصادی سیاست و مبنای تئوریک اقتصاد سیاسی مدرن به رغم کارایی قابل قبول در پیش برد پژوهش های علوم سیاسی از چند منظر مورد نقد قرار گرفته است این نظریه از نظر روش شناختی مبتنی بر فردگرایی روش شناختی است مدعای مقاله آن است که مبنای فردگرایی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی به تنهایی از کفایت لازم برای تبیین تصمیمات بازیگران سیاسی برخوردار نیست این مقاله می کوشد از رهگذر قراردادن نظریه انتخاب عمومی در یک زمینه ساختاری راهی برای جبران ضعف های روش شناختی این نظریه پیشنهاد کند بدین منظور تلاش می شود دستگاه نظری تلفیقی که حاصل بازسازی عقلانی نظریه انتخاب عمومی در چارچوب نظریه راهبردی ارتباطی جسوپ از رهیافت واقع گرایی انتقادی است ارائه شود

Authors

فائز دین پرست

استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

علی ساعی

استادیار جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس