بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 869

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IKMC08_300

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی هم بستگی بود، بر اساس هدف کاربردی است. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه پرسش نامه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی بوده است که دانه های آن به کمک ضریب هم بستگی پیرسون و به منظور بررسی تأثیرات متغیرهای مستقل و کشف مدل برازش شده از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. و جهت اولویت بندی و رتبه بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شده است. که نتایج این پژوهش در هر فرضیه به ترتیب آورده شده است. در فرضیه اصلی تحقیق مدیریت دانش به میزان 70% روی عملکرد کارکنان شرکت مؤثر است. در فرضیه اول فرعی تحقیق خلق دانش بر عملکرد کارکنان مؤثر می باشد. خلق دانش به میزان 31% روی عملکرد کارکنان مؤثر است. در فرضیه دوم فرعی تحقیق کسب دانش به میزان 44% بر عملکرد کارکنان مؤثر می باشد. فرضیه سوم فرعی تحدید سطح دانش به میزان 33% بر عملکرد کارکنان مؤثر می باشد. فرضیه چهارم فرعی تحقیق تأثیر انتقال دانش بر عملکرد کارکنان مؤثر می باشد که نتایج نشان داد انتقال دانش به میزان 37% روی عملکرد کارکنان مؤثر است. در فرضیه پنجم صریحاً در زیر 30% کار برده دانش بر عملکرد کارکنان مورد تأیید قرار داد.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :