امکان سنجی اجرای شهر هوشمند (مطالعه موردی: منطقه 5شهرداری اصفهان)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,679

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCACS01_386

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395

Abstract:

شهرنشینی و کاهش منابع، رشد جمعیت، تغییرات جمعیتی، چالش های تغییرات آب و هوایی و ... ضرورت شهر هوشمند را به عنوان راهکار بی بدیل حل معضلات شهری مورد توجه شهرسازان و مدیران شهری واقع شده است: از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیلی شاخص های شهر هوشمند و امکان سنجی اجرای شهر هوشمند در منطقهٔ ۵ شهرداریاصفهان می باشد. روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است و از منابع کتابخانه ای، اسنادی و اینترنت برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. با توجه به مفهوم چند بعدی شهر هوشمند پس از بررسی تعاریف، دیدگاه ها و نظریات گوناگون جهت ارائهٔ تعریفی که بتواند تا اندازهای جنبههای مختلف شهر هوشمند را شامل شود، شش مؤلفهٔ اقتصاد هوشمند ، شهروندان هوشمند، حکومت هوشمند ، ارتباطات هوشمند ، محیط زیست هوشمند و زندگی هوشمند انتخاب گردیده است که هریک دارای شاخص هایی جهت تبیین هر چه بهتر ابعاد شهر هوشمند میباشند که تدوین پرسشنامه در سطح شاخص ها طراحی شده است. در این پژوهشی از تکنیک دلفی و فرآیند تحلیل شبکهای ANP با استفاده از نرم افزارهای رایانهای نظیر EXcel.، Matlab و EXDert Choice به منظور دستیابی به هدف تحقیق استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهشی از نظر هدف کاربردی و از نظر روش نیز مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی و مورد کاوی می باشد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که از بین شش مؤلفهٔ شهر هوشمند : ارتباطات هوشمند و مردم هوشمند دارای بیشترین امتیاز (بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه) و محیط زیست هوشمند و حکومت هوشمند دارای بیشترین وزن (بر اساس نظرات کارشناسان و متخصصان) و در نهایت محیط زیست هوشمند و زندگی هوشمند بالاترین امتیاز نهایی (حاصلضرب امتیاز در وزن) را دارا میباشند.

Keywords:

Authors

نیلوفر یوسفی قلعه سلیمی

پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف اباد، گروه شهرسازی و معماری، نجف آباد، ایران و مدرس دانشگاه

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • زبردست، اسفندیار، 388 1، کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای ANP ...
 • قرخلو، مهدی، حسینی، سید هادی، 385 1، شاخص های توسعه ...
 • ضرابی، اصغر، ‌صابری، حمید، محمد ی، جما ل، وارثی، حمیدرضا، ...
 • ضرابی، اصغر، صابری، حمید _ محمدی _ جمال، وارثی، حمیدرضا ...
 • Achaerandio , Rafael , Bigliani, , Roberta , Curto , ...
 • Adegboyega, Oj O, , Edward, Curry, Tomasz, Janowski, 2014 DESIGNING ...
 • Adegboyega, Oj O, , Edward, Curry, Tomasz, Janowski, 201. DESIGNING ...
 • Anind _ Dey, Gregory D. Abowd and Daniel Salber, 2005, ...
 • Anind K. Dey, Gregory D. Abowd and Daniel Salber, 2006, ...
 • Boulton, A., Brunn, S. D., & Devriendt, L (Forthcoming). C ...
 • Edvinsson, L. (2006).Aspects on the city as _ knowledge tool. ...
 • Frohlich , Antonio Augusto;20 12:Building Smart Cities the CIA7Research Network ...
 • Internationl Conference on Civil Engineering , Architecture and Urban Cityscape ...
 • G. M. Youngblood. Automating inhabitant interactions in home and workplace ...
 • Giffinger , Rudolf , Smart cities Ranking of European medium-sized ...
 • Globalization and World Citie. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar ...
 • Hollands, R. G, (2008). Will the real smart city please ...
 • http : //amsterd amsmartcity. com ...
 • http://sma rtcity.bcn.cat ...
 • http ://www .forbes.com/ ...
 • http ://www .hitachi.com/ ...
 • http ://www .idc-cema.com ...
 • http ://www. smart-cities.ed ...
 • http ://www. smartgrowth .org/ ...
 • http ://www _ vi ncent.callebau. org ...
 • https://sma rtcity.wien .gv.at ...
 • human, and soft infrastructure, In P. Taylor, B. Derudder, M. ...
 • Plumb, D., Leverman, A., & McGray, R. (2007). The learning ...
 • Poslad, Stefan (2009). Ubiquitous Computing Smart Devices, Smart Environmens and ...
 • Potters.p.2012, Towards a Smart Mobility Roadmap, ...
 • Ratekin, c, 2009 Green California Summit & Exposition 2009, Transportation ...
 • Sajal K. Das and Diane J Cook, 2006, Designing Smart ...
 • Shahbazi, M., Chobgin.H, Nohesara, M.20 1 3, Electronic city (Concept ...
 • Winters, J. V. (2010). Why are smart cities growing? Who ...
 • نمایش کامل مراجع