ضرورت توسعه حفاظت ومرمت بدنه های تاریخی (مطالعه موردی پنج خیابان منطقه 12 تهران)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 574

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCACS01_532

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395

Abstract:

خیابانها همچون استخوان بندی یک شهر هستند که علاوه بر معرفیساختار کالبدی آن، بیانگر چینش و تحولات فرهنگی و اجتماعی شهرنیز میباشند. این منظر خرد شهری بستر شکلگیری حیات مدنی در شهربوده که به غیر از ایفای نقش ترافیکی و مواصلاتی، با تعریفمناسبات و تعاملات اجتماعی بر مفهوم عملکرد تأکید میکند.بنابراین کم توجهی به هویت اجتماعی خیابان، آن را به محل گذریمبدل خواهد نمود که حضور و ماندن شهروندان در آن کم رنگ خواهدشد. یکی از اصلیترین ارکان هویت بخشی به خیابان، بدنههای آن استکه فرهنگ، تاریخ و شخصیت اجتماعی خیابان را بیان میدارد. توجهبه نماسازی و بدنههای شهری در تهران از دوران قاجار و با شروعخیابانکشی در تهران آغاز میشود. اگرچه در این دوره شهر تهرانبهتدریج شروع به گسترش نمود لیکن منطقه 12 تهران بهخاطرقرارگرفتن در مرکز تاریخی شهر یکی از کانونهای مهم خیابانهایتاریخی پایتخت با بدنههایی ارزشمند محسوب میشوند، با این وجودبه سبب بروز پارهای از مشکلات ازجمله فرسودگی و ضعف در مرمت، اینبدنهها دچار آسیب جدی شدهاند. ازاین رو این مقاله بر آن است کهبا مطالعه پنج مورد از خیابانهای منطقه 12 تهران به روش توصیفیو میدانی، اهمیت بدنههای تاریخی آنها را یادآور شود. امید میروداز این رهگذر مجددا مطالعاتی برای احیای هویت فراموش شدهخیابانهای این منطقه تاریخی صورت گیرد و راهکارهایی برای حفظاین بدنههای ارزشمند تبیین گردد.

Authors

آرمین فیروزی

دانشجوی کارشناسی معماری مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

فاطمه نوری نکو

دانشجوی کارشناسی مرمت ابنیه مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • د ا ر ا لخلافه نا صری، تهر ا ن ...
 • نجمی، نا صر، 1367، طهر ا ن عهد نا صری، ...
 • شهری، جعفر، 1379، طهر ا ن قدیم، تهر ا ن ...
 • ا و رسل، ا رنست، 1353، سفرنا مه ا و ...
 • معما ر ز ا د ه، مهد ی، 1394، خیا ...
 • ر هنما یی، م .ملک نیا، م . جها نیا ...
 • قا د ری، ا . زما نی مقدم، ا . ...
 • عکس ها ی ا دستفا د ه شد ه د ...
 • نمایش کامل مراجع