تاثیرتاکتیکهای بازاریابی ارتباطی و احیای خدمت بر رفتار خرید شرکتهای تعاونی تولیدی استان اردبیل

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 373

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAVC03_042

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395

Abstract:

این پژوهش باهدف بررسی تاثیر تکنیکهای بازاریابی ارتباطی در رفتار خرید و احیای خدمت در بین مدیران شرکتها ی تعاونی تولیدی استان اردبیل به اجرا رسید تعداد نمونه آماری بر اسا فرمول کوکران ۲۳۴ نفر بدست آمد ابزار گرد آوری در این تحقیق پرسشنامه های استاندارد بود که روایی آنها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی CFA در نرم افزار Liseral و پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS به تایید رسید قبل از آزمون فرضیات تحقیق برای اطمینان از نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده گردید که نرمال بودن داده ها به تایید رسید برای آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردید نتایج نشان داد که در بین ابعاد تاکتیک های بازاریابی ارتباطی شخصی سازی پاداش تمایل مشتری به ادامه خرید رضایت ارتباطی مشتری اعتماد مشتری و تعهد ارتباطی تاثیر معنی داری بر احیای خدمت دارد همچنین ابعاد اعتماد مشتری و تعهد ارتباطی تاکتیک های بازاریابی ارتباطی بر رفتار خرید تاثیر معنی داری دارد و در نهایت نتایج نشان داد که در ابعاد رضایت مندی کلی رضایتمندی از احیا و وظیفه شناسی احیای خدمات بر رفتار خرید تاثیر معنی داری دارد

Keywords:

تاکتیک های بازاریابی ارتباطی , رفتار خرید , احیای خدمت , شرکتهای تعاونی تولیدی استان اردبیل

Authors

نعمت جمشیدی میرزانلو

گروه مدیریت واحد گرمی دانشگاه آزاد اسلامی گرمی ایران

رسول وظیفه

گروه مدیریت واحد پارس آباد دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :