Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

رابطه بین امنیت شغلی و عدالت سازمانی با کارآیی و انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سقز

فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی، دوره: 1، شماره: 1
Year: 1395
COI: JR_SPES-1-1_005
Language: PersianView: 545
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 16 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

علی قدمی - کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان
بهروز قربانزاده - استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
طه رزم آرا - دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

Abstract:

هدف تحقیق حاضر مطالعه ارتباط بین امنیت شغلی و عدالت سازمانی با کارآیی و انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سقز بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی - همبستگی می باشد و جامعه آماری آن کلیه معلمان تربیت بدنی شهر سقز بود .(N= 83) حجم نمونه به خاطر محدود بودن تعداد جامعه آماری تمامی 83 نفر جامعه آماری که کل جامعه آماری بعنوان نمونه انتخاب شده بودند اما از بین آنها 72 پرسشنامه برگشتی برای تحلیل به کار گرفته شد. ابزار اندازه گیری داده ها پرسشنامه های استاندارد امنیت شغلی نیسی (1379) و پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمان (1993) و پرسشنامه اثربخشی شرر (1982) (ses) و پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و الدهام (1976)بود. برای اطمینان از پایایی ابزارها در پژوهش حاضر، به روش آزمون- باز آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامهامنیت شغلی نیسی (1379) a=0/88و پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمان (1993) a=0/91 و پرسشنامهاثربخشی شرر (1982) (ses) a=0/89و پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و الدهام (1976) a=0/88 به دست آمد. برایتجزیه و تحلیل داده ها، از بسته نرم افزاری SPSS -21 به منظور انجام آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در بخش آمار استنباطی، برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شد. که پس از محرز شدن غیر طبیعی بودن داده های تحقیق ، از روش آماری ناپارامتریک آزمون همبستگی اسپیرمن برای تعیین ارتباط بین امنیت شغلی و عدالت سازمانی با کارآیی و انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سقز استفاده شد. نتایج نشان داد در خصوص ارتباط بین امنیت شغلی و عدالت سازمانی با کارآیی و انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سقز رابطه معناداری وجود دارد.( Sig <0/05 ).

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_SPES-1-1_005. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/542760/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
قدمی، علی و قربانزاده، بهروز و رزم آرا، طه،1395،رابطه بین امنیت شغلی و عدالت سازمانی با کارآیی و انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سقز،https://civilica.com/doc/542760

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: Azad University
Paper count: 383
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

New Researchs

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support