تحلیل مهاجرتهای روستایی و تاثیر آن بر توسعه شهر مطالعه موردی شهرستان صومعه سرا

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 473

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AHTCONF01_078

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

Abstract:

مهاجرت روستا- شهری پدیده ای است که در فرایند صنعتی شدنکشورها ظاهر شده است. در ایران هممراه با صنعتی شدن شهرهاجذب جوانان جویای کار مازاد در بخش کشاورزی از روستا به شهربه نفع فعالیت ها ی صنعتی و خدماتی آغاز شد. ایران از جملهکشورهای در حال توسعه است که نرخ رشد شهرنشینی در آن باسرعت سرسام آوری در چند دهه اخیر متحول شده است. الگویتوسعه شهری از یک سو وتوزیع نامتناسب جمعیت شهر ی در پهنهجغرافیایی کشور از سوی دیگر ، سبب شده است سیمای شهر ی والگوی توسعه آن چندان مطلوب و پایدار نباشد. تحقیقات در خصوصمهاجرت روستائیان به شهرها عمدتاً بر آن است تا تبیین کند که چراروستاییان مهاجرت می کنند و عوامل موثر در تصمیم گیری آنانبرای مهاجرت چیست؟ اگر چه عوامل اقتصادی و غیر اقتصاد ی بهطور هماهنگ در ایجاد انگیزه های مهاجرت روستا شهری موثرند، بیتردید در فرآیند تصمیم گیری برای مهاجرت به طور نسبی عواملتاثیرگذار در اشخاص و از مناطق گوناگون کاملاً متفاوت است، چراکه طیفی گسترده از افراد و قشرها را تشکیل می دهند که زمینه ایمتفاوت برای مهاجرت دارند.پدیده مهاجرت هم در کشورهای توسعهیافته و هم در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، تبیین نوع وماهیت این مهاجرت ها متفاوت است برابر بررسی ها و تحقیقاتمحلی صورت گرفته جوانان بیش از دیگر گروه ها ی سنی، تن بهمهاجرت می دهند و در طولانی مدت با مهاجرت آنان ممکن استتولید نسل در جامعه کاهش یابد.غالباً در کشورهای در حال توسعه جهان از جمله کشور ایران و حتیشهرستان صومعه سرا مهاجرت روستائیان به شهرها در جستجوییک زندگی بهتر و به دست آوردن شغل صورت می گیرد. در واقعمهمترین علل اصلی مهاجرتهای روستاییان به شهرها علل و انگیزههای اقتصادی می باشد.از آنجایی که شهرستان صومته سرا یک شهر جلگه ای و کوچک میباشد، با توجه به موقتیت حاضر خود و استقبال مهناجرین روستاییبرای سکونت و زندگی در این شهر و همچنین نبود برنامه ای مناسبو علمی برای ساماندهی مهاجرین و توسعه هماهنگ و متوازن شهر وشهرنشینی ، مسایل منفی و مثبت زیادی را پیش روی مهاجرین وساکنین اولیه این شهر گذاشته است. که با برنامه ریزی های دقیق ومدون مسئولین و برنامه ریزان شهری و روستایی می توان نسبت بهمشکلات موجود مهاجرتهای روستایی، شهری را مدیریت نمود.

Authors

حسن دادرس

دکترای جغرافیا، برنامه ریزی روستایی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

معصومه تفکری بلگوری

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ریحانه دوستدار فشتکه

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اعتماد، گیتی (1363) شهرنشینی در ایران، مهاجرت در ایران ...
 • در دهه های اخیر تهران، آگاه ...
 • آراسته خو، محمد(1370)، نقدونگرش به فرهنگ اصطلاحات علمی واجتماعی، تهران، ...
 • اسکلدون، رونالد(1996)، مهاجرت روستاییان به شهرواثرات آن در کاهش فقر ...
 • بهزادنسب، جانعلی(386 1)درآمدی برفرهنگ جامع توسعه روستایی، انتشارات قلمستان هنر. ...
 • [ء] بفروز، فاطمه(1374)، زمینه های غالب در جغرافیای انسانی. تهران ...
 • تقوی، نعمت الله، (1370) مهاجرت های روستا- شهری (درآمدی جامعه ...
 • تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم، ترجمه غلامعلی ...
 • جهان محمدی فیروز، غلامرضا، (1384) بررسی اثرات مهاجرت بر توسعه ...
 • _ جمعیت شناسی اقتصادی و اجتماعی، انتشارات سمت _ 1386، ...
 • ازنجانی، حبیب اله، تحلیل جمعیت شناختی _ انتشارات سمت . ...
 • ازنجانی، حبیب اله، مهاجرت، انتشارات سمت . 1380 _ ...
 • اعظیمی، نورالدین، درسنامه مبانی برنامه ریزی مجتمع های توریستی _ ...
 • امارک، هنری پاول؛ فقر پیشرفت و توسعه، مسعود محمدی، تهران، ...
 • مرکز آمار ایران، آمارنامه های سال .1381 ...
 • . وثوقی، منصور(1384)، جامعه شناسی مسایل اجتماعی وفرهنگی روستا، انتشارات ...
 • نمایش کامل مراجع