بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع با رضایت مشتریان با توجه به نقش تعدیلگری مدیریت شکایات مشتری در بانک ملت مشهد

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 683

This Paper With 16 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMMV01_110

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری و نقش تعدیل کننده مدیریت شکایات می-باشد. این پژو.هش از نوع کاربردی است و روش تحقیق به کار گرفته شده نیز، روش توصیفی از نوع همبستگی است . روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق، مطالعه کتابخانه ای و میدانی است . در روش میدانی پس از طراحی پرسشنامه با توجه به فرضیات تحقیق، آن را بین مراجعه کنندگان شعبات بانک ملت مشهد توزیع نموده و پس از جمع آوری پرسشنامه ها با کمک فنون آمار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده پرداخته شد. در تهیه پرسشنامه این پژوهش از پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع کویله شاپیرو ( 2002 ) و پرسشنامه استاندارد مدیریت شکایت مشتری مربوط به استاندارد بین المللی ایزو 10002 و همچنین پرسشنامه رضایت مشتری از بانک میهلیس و همکارانش (۲۰۰۱) استفاده شده است.جامعه آماری این تحقیق کلیه مراجعه کنندگان و مشتریان شعبات بانک ملت شهر مشهد می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه-ای متشکل از 300 نفر از مشتریان بانک ملت مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت داده های 283 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میان مدیریت کیفیت جامع و مؤلفه های آن و رضایت مشتری رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مدیریت شکایات رابطه میان کیفیت جامع مشتری و رضایت مشتری را تعدیل می نماید.

Authors

مهدیه حسین پورشهریاری

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید دانشگاه علامه طباطبایی

حامد شمس

کارشناسی ارشد MBA

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • احمدپورکاسگری، ا حمد و سودبخش، امیر، 1394، رویکرد مدیریت کیفیت ...
 • احمدی، سعید، 1386، زمینه یابی اجرایی مدیریت کیفیت جامع (TQM) ...
 • اکبری، پیمان و بهارستان، امید و نصراصفهانی، علی؛1392، تحلیل و ...
 • بررسی تأثیر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر رضایت مشتریان (مطالعه موردی: شرکت متروی تهران و حومه) [مقاله کنفرانسی]
 • تقی زاده ه، زینلی کرمانی م ص. 1390. کاربرد شبک ...
 • جوانمرد ح، حسینی ث.1392 . تعیین ارتباط بین تصویر ذهنی ...
 • خنیفر، حسین و حیدرنیا، زهرا؛1385، رابطه بین مدیریت کیفیت جامع ...
 • بررسی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع TQMبربهبود رضایت مشتری نمونه موردی شعب بانک ملی مناطق شمال شهر تهران [مقاله کنفرانسی]
 • رحمانی نوروزآباد س؛ رستمی نوروزآباد م .1393. بررسی رابطه مدیریت ...
 • رنجبریان ب، رشیدکابلی م، صنایعی ع، حدادیان ع ر.1391. تحلیل ...
 • زارعی متین ح. 1388. مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، آگاه، تهران، ...
 • زارعی، فاطمه، قدیسی، محمد حسین و محبی فر، رفعت، 1392، ...
 • زاهدی، شمس السادات و محمدباقر گرجی، 1388، مدیریت کیفیت جامع ...
 • مجیبی میکلائی، تورج و مهدی زاده اشرفی، علی و امامی ...
 • _ _ _ _ _ _ _ Marketing, Vol.17, No. ...
 • Andreassen, W. & Lindestad, B. (1998). "Customer loyalty and complex ...
 • Aubert, B. (2007). "Customer education: Definition, measures and effects on ...
 • Coyle-Shapiro, J. (2002). Changeling employee attitude: "The independent effects of ...
 • Dale, Barry G. (1998), "total quality management: origins and evolution ...
 • GAO, (1991) "management practices: US. Companies improve performance through quality ...
 • Kelemen Michaela L., (2003) Managing quality, SAGE publications , London ...
 • Kulkarni, Sushma (2005) "graph theory and matrix approach for performance ...
 • _ _ _ _ _ _ _ pp. 541-664. ...
 • Mihelis, _ Grigoroudis, E., Siskos, Y., Politis, Y., Malandrakis, Y. ...
 • Oliver, R.L. (1997). Satisfaction: A behavioral perspective on the customer. ...
 • Sirvanci, Mete B. (2004) "TQM implementation: critical issues for TQM ...
 • Soltani _ Vander Meer R.B & Gennard.J.& Williams M.T (2004), ...
 • Wagner William, "Managing customer complaints in distribution", International Journal of ...
 • Wu, L. (2011). "Satisfaction, inertia, and customer loyalty in the ...
 • Wu, L. (2011). "Inertia: Spurious Loyalty or Action Loyalty?", Journal ...
 • Zhang, Zhihai (1997) "developing a TQM quality management method model", ...
 • نمایش کامل مراجع