تاثیر عملکرد تیمی بر موفقیت مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

Publish Year:

1394

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

831

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INSYS02_016

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

Abstract:

سازمان ها اغلب به جای تمرکز بر روی عملکرد تیم ها عملکرد فردی و سازمانی را ارزیابی میکنند.امروزه نقش عملکرد تیم در پروژه های عمدتا تیم محور سازمان ها حیاتی به نظر میرسد.تیم نیازمند مدیریتی است که نه تنها قادر به رهبری و انگیزش افراد باشد بلکه بتواند کل تیم را هم رهبری نماید.در سال های اخیر اهمیت مدیریت موثر بر پروژه ها به طور روز افزونی افزایش یافته است.مدیریت فناوری پروژه های فناوری اطلاعات ا توجه به پیچیدگی انعطاف پذیری و ریسک بالایی که دارند دشوارتر می باشند و موفقیت ان ها به عوامل زیادی بستگی دارد.

Keywords:

عملکرد تیمی رهبری و مدیریت پروژه/کارگروهی/فناوری اطلاعات/اثربخشی کار گروهی

Authors

زهرارزمی
زهرا رزمی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه الزهرا

سارااعتدال پور
سارا اعتدال پور

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا

موناناطقی
مونا ناطقی

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا