CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ دارای فرزندمعلول ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ دارای فرزند عادی درﺷﻬﺮ اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ

عنوان مقاله: ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ دارای فرزندمعلول ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ دارای فرزند عادی درﺷﻬﺮ اﻧﺪﯾﻤﺸﮏ
شناسه ملی مقاله: ISEPP01_001
منتشر شده در نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیده ندا موسویان فر - کارشناسی ارشد روانشناسی (دانشگاه علوم و تحقیقات) کهگلیلویه و بویراحمد
فاطمه نصیری - کارشناسی ارشد روانشناسی (دانشگاه علوم و تحقیقات) کهگلیلویه و بویراحمد
فرشاد کیوان - کارشناس مدیریت آموزشی علوم تربیتی(دانشگاه آزاد دزفول)

خلاصه مقاله:
هدف از تحقیق حاضر مقایسه حافظه بالینی بین والدین دارای فرزند معلول با والدین دارای فرزند عادی درشهر اندیمشک است. در پژوهش علی - مقایسه ای انجام شده که بر روی جامعه آماری کلیه خانواده های دارای فرزند معلول شهرستان اندیمشک و کلیه خانواده های دارای فرزند عادی به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای بر روی نمونه 200 نفر از خانواده ها که 100 نفرخانواده دارای فرزند معلول و 100 نفر از خانواده های داراری فرزند عادی که از جامعه کودکان راهنمایی شهرستان اندیمشک بودند انتخاب شد. از طریق اجرای پرسشنامه حافظه بالینی وکسلر بزرگسالان استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، تحلیل واریانس با درجه معناداری آلفای 0/05 استفادهشد.که بر طبق این پژوهش میان حافظه بالینی بین والدین دارای فرزند معلول با والدین دارای فرزند عادی درشهر اندیمشک تفاوت معناداری وجود دارد.پس طبق این پژوهش خانواده هایی که دارای فرزند معلول هستند دارای مشکلات فراوانی می باشند که این میتواند بر روی حافظه بالینی این افراد تأثیر بسزایی داشته باشد.

کلمات کلیدی:
حافظه بالینی وکسلر،والدین دارای فرزند معلول،والدین دارای فرزند عادی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/552203/