CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی عوامل موثر بر ارتقا برند در بانک ها مطالعه موردی: بانک مسکن

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر ارتقا برند در بانک ها مطالعه موردی: بانک مسکن
شناسه ملی مقاله: MANAGECONF01_060
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدابوالفضل فاطمی - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد آیت الله آملی

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر ارتقاء برند در بانک ها، مطالعه موردی بانک مسکن می پردازد. تحقیقی پیمایشی و از نوع توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. اعتبار سؤالات مربوط بهمتغیرها با راهنمایی ها و نظرات اساتید راهنما و مشاور، گویهها و سؤالات انتخاب و ویرایش شد. ضرایب آلفای تمام متغیرهای تحقیق بالاتر از0/70 می باشد که می توان گفت پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دارندگان حساب قرض الحسنه جاری بانک مسکن در در 4 شعبه دایر در مشهد در سال 4934 به تعداد می باشد. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد و 44 نفر از مشتریان دارای حساب در شعب بانک مسکن در مشهد انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که از بین 4 عامل اثرگذار در بانک مسکن، دو عامل تداعی برند و آگاهی از برند از دیدگاه پاسخ دهندگان بر ارتقا بانک مذکور اثرگذار نبوده ولی کیفیت درک شده از برند و وفاداری به برند بر ارتقا بانک سامان تاثیرگذار می باشد .

کلمات کلیدی:
عوامل موثر ، ارتقا برند ، بانک مسکن

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/553456/