بررسی عوامل موثر بر حضور تماشاگران زن در استادیوم های ورزشی ایران

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,494

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PESSO01_082

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395

Abstract:

هدف: حضور تماشاگران زن در ورزشگاه ها و سالن های ورزشی در بسیاری از کشورها، عادی تلقی می شود و از این نظر تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد. ارزش های فرهنگی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران ایجاب می کند که برای حضور زنان به عنوان تماشاچی مسابقات مردان تعریف ویژه ای صورت گیرد تا هم این ارزش ها خدشه دار نشود و زنان هم بتوانند به حقوق خود دست یابند. مسئله حضور بانوان در استادیومهای ورزشی مدتهاست که توسط کارشناسان و مسئولان دولتی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و به نتیجه مشخصی نرسیده است. از این رو، تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر حضور تماشاگران زن در استادیوم های ورزشی ایران انجام شده است.روش شناسی: این تحقیق از نوع توصیفی است. جامعه آماری تحقیق را تماشاگران مرد، و زنانی تشکیل می دهند که تجربه تماشای مسابقات مردان در ورزشگاه ها را نداشته اند. چون تعداد جامعه آماری مشخص نبود، لذا224 نفر (زن =114، مرد=110) به صورت در دسترس انتخاب شدند که در رابطه با موضوع تحقیق صاحب نظر و ذینفع بودند. از پرسشنامه محقق ساخته 22سوالی پنج ارزشی لیکرت برای جمع آوری داده ها استفاده شد که روایی آن توسط اساتید دانشگاه(10نفر) و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی بررسی و مورد تایید قرار گرفت .(r=0/81 )تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد برای تعیین عامل ها، آزمون کولموگراف اسمیرنوف، فریدمن و باینومیال در سطح (p< 0/05) انجام گرفت.یافته ها و نتیجه گیری: عوامل موثر بر حضور تماشاگران در 4 عامل مدیریتی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی قرار گرفتند؛ و حداقل بارعاملی هر گویه 0/40 در نظر گرفته شد. بر این اساس، از دیدگاه زنان و مردان توسعه ورزش در خانواده مهم ترین گویه اثر گذار برحضور تماشاگران زن است. ضمنا، مردان میزان تمایل زنان به حضور در ورزشگاه ها؛ و زنان برقراری امنیت در ورزشگاه ها را در الویت بعدی قرار دادند. درکل نتایج تحقیق نشان داد هر 4 عامل مذکور در توسعه حضور تماشاگران زن در استادیوم های ورزشی ایران به طور معنی داری موثر می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود با اقدامات مدیریتی و امنیتی متناسب با ارزش های فرهنگی ایران، امکان توسعه حضور تماشاگران زن در استادیوم های ورزشی ایران به تدریج فراهم شود.

Authors

فاطمه احمدی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

رحیم رمضانی نژاد

استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

محمدرضا برومند

استادیارمدیریت ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

سید نعمت الله قادری

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • قرا خانلو، ر. نیسیان، ف.(1386). "بررسی نگرش اقشار مختلف درباره ...
 • ترک فر، ا، (1389). " تاثیر عوامل انگیزشی بر جذب ...
 • عسکری خانقاء، ا. حسن زاده، ع. (1381)." فوتبال وفردیت فرهنگ ...
 • رحمانی نیا، ف. رمضانی نژاد، _ و فضلی درزی، ا.(1385)." ...
 • المیری، م. (1388). _ بررسی عوامل موثربرحضورتماشاگرا ن فوتبال درورزشگاه ...
 • تجاری، ف. وترک فر، ا.(1390). "تاثیر دوستان، موقعیت اجتماعی وخانواده ...
 • شعبانی، ش.(1386)."بررسی عوامل بازدارنده مشارکت در فعالیت های ورزشی از ...
 • بهرام فر، م.(1380)" بررسی گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه ...
 • باقری، ی. و اسدی، ح.(1389)." تحلیل عوامل موثر بر انگیزه ...
 • رحمانی نیا، ف. رمضانی نژاد، _ و سلطانی، م.(1382)". مقایسه ...
 • Gill, D.L. (1986) :psychological Dynamics of sport". champing . IL ...
 • Lee, J.H. (2006)." sport Marketing strategies Through the Analysis of ...
 • Jeffry, D.James , Stephan , D. Ross (2004) "comparing sport ...
 • Abel, c. and Sandra, E . (2007) ." An exploratory ...
 • Aminuddin, y. Lee Hoo see.(2008). "spectator perception of physical facility ...
 • Harvered, T. and Crompton, H. (1995) "Variables affecting the spectator ...
 • Fteiling, H.P. (1997), "Analysis of factors that influence fan attendance ...
 • Mullin, B.J. Hardy, S. and Sutton, W.A. (2007)." sport marketing ...
 • Crompton, J. and Mckay, _ (1997). "Matives of visitors attending ...
 • Baker, D. and Crompton, J. (2000). "Quality satisfaction and behaviorl ...
 • Blanchard, K. &amp;Alyce, C. (1985). "The Anthropology of sport" :An ...
 • Azoy, G. whitney, (1982)." Buzkashi :Game and power in Afghanistan ...
 • Patton, R. and Burlington, _ (2004) :"Factors affecting spectator attendance ...
 • Borden, R. J. (1975)." Witnessed aggression Influence of on observers ...
 • Borden, A. (2005), "Fan Psychology: Designing effective fans services online", ...
 • WU T, Pender N, Yong K.P. (2002) "promotiom physical activity ...
 • Zhang, Smith, D.G and Mahar, M.T. (2009)." Spectators knowledge of ...
 • Won, J.u and Kitamura, K. (2006). Motivational Factors Affecting sports, ...
 • Hansen, H. and Gautheir, R. (1992) ." Variable affecting the ...
 • نمایش کامل مراجع