Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

مقایسه مهارتهای ذهن آگاهی و توانایی تنظیم هیجانی در بازیگران تئاتر و افراد غیر بازیگر 20 تا 25 سال شهر تهران

Year: 1395
Publish place:

COI: PSYCONGRESS09_060
Language: PersianView: 827
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

Authors

مجتبی تاج میری - کارشناسی روانشناسی عمومی
محبوبه احمدی - کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، مدرس دانشگاه پیام نور دماوند

Abstract:

سلامت روان مقوله ای حائز اهمیت است، چراکه تأثیرش برعملکرد جسمانی برهیچکس پوشیده نیست. ازجمله عوامل مؤثر و ایجاد کننده سلامت روان،هنر و در اینجا منحصراً تئاتر می باشد. از آنجا که هنرکهنه شدنی نیست و درمسیر این تحولات برق آسا،همچنان بر کرسی اهمیت قرار دارد،و در زمینه تأثیر هنر(تئاتر) در رفع اختلالات وایجاد سلامت روانی شواهدی داریم،برای ارتباط بهتر و نزدیکتر با بعد روحی و روانی خود و درنتیجه شناخت خود،می توان افراد را با هنر تئاتر تجهیز کرد تا بهتر بتوانند تعادل و رشد روحی و روانی و سلامت خود را حفظ کنند.افراد به وسیله بیان آنچه که می خواهند،به شکل سمبولهای کلامی وحرکتی،نتنها از انرژی منفی حاصل از افکار ناخوشایند خودآگاه و ناخودآگاه رهایی می یابند،بلکه دست به آفرینندگی می زنند و این یکی از ویژگی های افراد خودشکوفاست، که به قول راجرز دارای بالاترین سطح سلامت روان هستند.بیان احساسات درقالب تئاتر باعث می شود که فرد بتواند از بیرون به خود بنگرد وبه خودآگاهی برسد. درصورتی که انسان بتواند غالب بر احساساتش باشد، هنر تئاتر می تواند به عنوان وسیله ای برای تخلیه هیجانات، کسب آرامش و حفظ سلامت روان، به کار آید. و اما، ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی نقش مهمی در متغیرهای مرتبط با سلامت روان برای افراد جامعه ایفا می کنند، از اینرو آگاهی از این دومقوله و بالا بردن توانایی در این دو فاکتور باعث سلامت روانی بالاتر و درنتیجه انسانی سالم تر وموفق تر و در نهایت جامعه ای سالم و شکوفا و مستعد ترقی و آسایش خواهد بود. لانجر واژه ذهن آگاهی را برای توصیف یک رویکرد تحقیق علمی به کار برد.به نظر لانجر،ذهن آگاهی یک فرایند شناختی خلاق و سازنده است و زمانی که یک فرد سه ویژگی کلیدی را به کار می گیرد، آشکار می شود.آن سه ویژگی عبارتند از: ۱ -خلق یک طبقه بندی جدید،۲ -پذیرا بودن اطلاعات جدید ۳ -آگاهی از دید و زوایای دید ژرفتر و بیشتر.و اینکه، تنظیم هیجانی نقش مهمی در سازگاری ما با وقایع استرس زای زندگی دارد.هنگامی که فرد با یک موقعیت هیجانی روبه رو می شود احساس خوب وخوش بینی برای کنترل هیجان کافی نیست،وی نیاز دارد در این موقعیتها بهترین کارکرد شناختی را از خود ارائه دهد، و این مستلزم توانایی تنظیم هیجانهاست.در نهایت اینکه، پژوهش مذکور باهدف مقایسه مهارتهای ذهن آگاهی وتوانایی تنظیم هیجانی در بازیگران تئاتر و افراد غیر بازیگر ۲۰ تا ۲۵ سال شهر تهران، با استفاده از دو پرسشنامه : مقیاس آگاهی و توجه ذهن آگاهانه و مقیاس مشکل در نظم بخشی هیجانی به جمع آوری اطلاعات پرداخت.در این پژوهش نمونه آماری شامل ۵۰ نفر ازبازیگران تئاتر و ۵۰ نفر افراد عادی بود، که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.روش این پژوهش علی مقایسه ای بود، و برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی ( مشخصات دموگرافیک ،جداول و نمودارهای درصد فراوانی، و میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی ( استفاده از نرم افزار spss و آزمون t برای آزمودن فرضیه ها ) استفاده شد.فرض کلی این پژوهش این بود که ؛ تفاوت معناداری بین ذهن آگاهی و توانایی تنظیم هیجانی بازیگران تئاتر و افراد عادی وجود دارد، و فرضیه های فرعی به ترتیب اینها بودند که ؛ ذهن آگاهی و توانایی تنظیم هیجانی در بازیگران تئاتر بالاتر از افراد عادی است.در مجموع از این پژوهش نتیجه گرفته شد که ؛فرضیه اول تحقیق (مربوط به ذهن آگاهی) تایید نمی گردد، ولی فرضیه دوم تحقیق ( مربوط به توانایی تنظیم هیجانی) تایید می گردد. یعنی، ذهن آگاهی افراد عادی بالاتر از افراد بازیگر تئاتر ۲۰ تا ۲۵ سال می باشد. ولی در توانایی تنظیم هیجانی بازیگران تئاتر نسبت به افراد عادی ۲۰ تا ۲۵ سال، از برتری برخوردارند.نکته اینکه؛ این پژوهش درشهر تهران وبا افراد ۲۰ تا ۲۵ سال صورت گرفت ونتایج آن اصولا نمی تواند به تمام بازیگران تئاتر یا افراد عادی تمام سنین، و دیگر مناطق یا کشورها، با اطمینان بسط داده شود.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is PSYCONGRESS09_060. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/557039/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
تاج میری، مجتبی و احمدی، محبوبه،1395،مقایسه مهارتهای ذهن آگاهی و توانایی تنظیم هیجانی در بازیگران تئاتر و افراد غیر بازیگر 20 تا 25 سال شهر تهران،نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)،Tehran،https://civilica.com/doc/557039

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support