تأثیر عملیات حرارتی بر ایجاد سطوح با حفرات نانو بر روی آلیاژ Al-35Cu به روش الکتروشیمیائی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 405

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SCMEMI13_229

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395

Abstract:

در پژوهش حاضر، شرایط ایجاد سطوح حاوی حفرات نانومتری بر روی آلیاژ Al-35wt%Cu به روش الکتروشیمیایی و نقش عملیات حرارتی بر روی این فرایند، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا آلیاژ مورد نظر، به روش ریخته گری در قالب فلزی تهیهگردید. سپس یک نمونه به عنوان نمونه ی شاهد در نظرگرفته شده و بر روی نمونه ی دیگر عملیات حرارتی انجام گرفت. دمایعملیات حرارتی با توجه به نمودار فازی Al-Cu برابر با 055 درجه سانتیگراد انتخاب شد و نمونه به مدت 42 ساعت در این دما حرارت دیده و سپس در هوا سرد شد. به منظور بررسی فازهای تشکیل شده در نمونه ها از آزمون متالوگرافی نوری، میکروسکوپیالکترونی ) SEM ( و پراش پرتو ایکس ( XRD ( استفاده گردید. آزمون الکتروشمیایی ولتامتری چرخه ای CV) ( برای ایجاد شرایطخوردگی انتخابی در آلیاژ، در محلول 5wt%NaOH انجام گرفت. پس از فرایند الکتروشیمیائی، حفرات ایجاد شده در سطح نمونه ها توسط میکروسکوپی الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که در ساختار عملیات حرارتی شده، حفرات توزیع مناسب تر و یکنواخت تری داشته و اندازه حفرات نیز از حدود 0 میکرومتر در حالت ریختگی به حدود 3 میکرومتر در حالت عملیات حرارتی شده کاهش می یابد. علاوه براین، حفرات حاصل، از توزیع یکنواخت تری پس از عملیات حرارتی برخوردارند

Authors

فاطمه کمالی

دانشجوی کارشناسی، دانکشده مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی اصفهان

علی اشرفی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • صلابت، عیرضا ؛ شیمی سطح ؛ مبانی و کاربردها (با ...
 • لوپاژ، ژ.پ، ترجمه شهرزاد جوانشیر، حد مهبد مهدی بصیر؛ [14] ...
 • کاتالیز ناهمگن ؛ طراحی، ساخت و کاربرد کاتالیزورهای جامد، دانشگاه ...
 • مین مایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران مهرماه ...
 • قربانیان، جواد، سراجیان، حسین؟لومینیم و آلیاژهای آن؛ حسین سراجیان، تابستان ...
 • مین مایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران مهرماه ...
 • Hongqiang Wang _ Masahiro Miyauchi; Yoshie _ Ishikawa ;" Single ...
 • Room-Temp _ syttesis, Tailored _ Extinction, and Effective Scattering Laye ...
 • Jie Li; Huawei Jiang; Nana Yu; _ Fabrication and characterization ...
 • Seungjin Nam; Hyungyung Jo; Heeman Choe; _ Development of Nanoporous ...
 • _ _ 55, No. 9 pp. ...
 • Muna Khedier Abbas; Suhayla Noori Gareab; "Effect of Heat Treatment ...
 • Changchun Zhao; Zhen Qi; Xiaoguang Wang;" Formation and C haracterization ...
 • Alloys" , Corrosion Science , Vol.51 pp.2120-2125, , 2009. ...
 • Wenbo Liu; Shichao Zhang; Ning Li;" Influence of Dealloying Solution ...
 • chemical dealloying in an alkaline solution", Corrosion Science , Vol.53 ...
 • W.B. Liu; S.C. Zhang; N.Li; _ A facile one-pot route ...
 • hierarchical pore size distributions through chemical dealloying of Al-Cu alloy ...
 • Mei Li _ Yongzhi Zhou ; Haoran Geng ;" Fabrication ...
 • Wenbo Liu; Long Chen; Jiazhen Yan; "Dealloying solution dependence of ...
 • Wenbo Liu; Shichao Zhang; Ning Li; " Influence of _ ...
 • Al_Au in _ soluions", . Phys. _ Vol.116 , pp. ...
 • Z. Dan; F. Qin; Y. Sugawara, ; I. Muto; N. ...
 • Masataka Hakamada; Mamoru Mabuchi;" Nanoporous dealloying of rolled Ni-Mn ...
 • sheet", Procedia Engineering , Vol.81 , pp. 2159 -2164, 2014. ...
 • M. Zhang;A.M. Jorge Junior ;S.J. Pang;;" Fabrication of nanoporous silver ...
 • Mohammed Nasir Kajama; Ngozi Claribelle Nwogu; Edward Gobina ;" Volatile ...
 • N.A. Koryabkina; A.A. Phatak; W.F. Ruettinger, " ...
 • fuel cell applications", Journal of Catalysis , Vol.217 , pp. ...
 • Meng-Fei Luo; Jing-Meng Ma; Ji-Qing Lu;" High- surface area CuO-CeO2 ...
 • Maria Kulawska; Maria Madej; _ COPPER/ZINC CATALY STS IN HYDRO ...
 • Lehao Liu; Jing Lyu; Tingkai Zhao; _ Preparations and ...
 • The _ scientific student Conference On Metallurgical _ Materials Engineering ...
 • Communication, , Vol.203, pp.707-713, 2016. ...
 • Changchun Zhao _ Xiaoguang Wang ; Zhen Qi ;"On the ...
 • H.B. Lu; Y. Li; F.H. Wang; "Synthesis of porous copper ...
 • J.R. Hayes;A.M. Hodge; J. Biener; ;"Monolithic manoporous copper by dealloying ...
 • _ [27] J.R. Davis; Aluminum، nd Alminum Alloy(ASM SPECIALTY HANDBOOK), ...
 • The _ scientific student Conference On Metallurgical _ Materials Engineering ...
 • نمایش کامل مراجع