بررسی و تحلیل جامعه شناختی حجاب زنان در شهرستان چالوس

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 609

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WOMEN01_114

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395

Abstract:

با تهاجم فرهنگی در دو قرن اخیر بر جوامع اسلامی، موضوع پوشش و حجاب جزء جنجال برانگیزترین مسائل مطرح شده قرار گرفته که نتیجه آن دست کم از نظر برخی ایجاد تردید در ضرورت آن بوده است. مسأله حجاب از مهمترین مسائلیاست که بعد از انقلاب اسلامی تاکنون مسؤولان نظام جمهوری اسلامی را به خود مشغول داشته است. از نظر جامعهشناسی، حجاب مانند هر پدیده اجتماعی دارای بنیادهای اجتماعی است که مقوم آن هستند. یکی از این بنیادها و مقومها، اعتمادمیباشد. اعتماد اجتماعی یکی از مقولات و عناصر بنیادین دربرقراری تعامل اجتماعی و یکی از عناصر اساسی نظم در جامعهاست. در چند دهه اخیر مفهوم اعتماد اجتماعی باچشم اندازهای متفاوتی در نظریات اجتماعی مطرح گردیده و به عنوان یکی از مهمترین مبینهای جهان مدرن مطرح است. در این مقاله تلاش میشود تا با بهرهگیری از مفهوم اعتماد، حجاب زنان راتوضیح دهد. روش تحقیق 03 سال مورد بررسی قرار پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه مشخصات زمینه ای و حجاب 093 زن بین سنین 03 تا 11 گرفت. نتایج نشان داد که بین مؤلفههای اعتماد )میزان اعتماد به صدا و سینما و مسؤولین دولتی، میزان اعتمادعمومی و میزان اعتماد به خانواده( از یک سو و میزان حجاب از سوی دیگر، رابطه معناداری وجود دارد. بیشترافرادیکه به مسولین دولتی و صدا و سیما اعتماد کم دارند، از اعتماد عمومی کمی برخوردارند و همچنین به خانواده خود، کمتر اعتماد دارند، بدحجاب هستند و کسانی که در این مؤلفهها میزان بیشتری از اعتماد را دارند، محجبه هستند

Authors

شقایق تیلاب

دانشجوی روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس، چالوس، ایران

مرجان رستمی

دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس، چالوس، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اکیا، مصطفی و حسنی راد، کریم، (1388 لنقش اعتماد اجتماعی ...
 • ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا، (1380) بررسی رابطه بین اعتماد ...
 • گیدنز، آنتونی، (138)، تجدد و تشخص، ناصر موفقیان، تهران: نشر ...
 • اوجاقلو، سجاد و زاهدی، محمد جواد، (1384)، بررسی اعتماد اجتماعی ...
 • آراسته، حمیدرضا؛ رزقی شیرسوار، هادی، (1388)، ارزیابی سطح اعتماد اجتماعی ...
 • ابراهیمی لویه، عادل(1385)، اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن ...
 • باهیمی، فاطمه، (1386)، رسی اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر ...
 • اکیا، مصطفی و حسنی راد، کریم، (1388 لنقش اعتماد اجتماعی ...
 • افشانی، علیرضا، فاضل نجقآبادی، سمیه، حیدری، محمد و نوریان نجف ...
 • امیرپور، مهناز، (1386)، بررسی جامعهشناختی میزان اعتماد اجتماعی گروههای قومی ...
 • .اینگهارت، روالد، (1382)، تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی: مریم ...
 • پناهی، محمدحسین و عالیزاد، اسماعیل، (1384)، تاثیر وسایل ارتباط جمعی ...
 • پورجبلی، ربابه، (1387)، مطالعه اعتماد به نهادها و سازمانهای اداری ...
 • تاجبخش، کیان(1384)، سرمایه اجتماعی (اعتماد، دموکراسی و توسعه)(افشین خاکباز و ...
 • حشفر، غلامرضا، (1387 لتاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه ...
 • رضای، محمدحسین، (1382) تحلیل جامعهشناختی پوشش اسلامی، فصلنامه مصباح، سال ...
 • سمیعی، زهره، (1387)، اعتماد اجتماعی و خانواده، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، ...
 • عظیمی هاشمی، مژگان (1373)، عامگرایی و عوامل موثر بر آن، ...
 • علی بابایی، یحیی و فیروزجائیان، علی اصغر، (1388)، تحلیل جامعهشناختی ...
 • فراهانی، حتالله و عریضی، حمیدرضا، (1384)، روشهای پیشرفته پژوهش در ...
 • فروغزاده، سیمین، (1388)، تاملی بر چیستی فراتحلیل در تحقیقات جامعهشناختی ...
 • فوکویاما، فرانسیس، (1379)، پایان نظم؛ سرمایه اجتماعی و حفظ آن(غلامعباس ...
 • قدیمی، مهدی(1386) بررسی میزان اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر ...
 • کامران، فریدون و احمدیان، اسلام، (1388)، بررسی میزان اعتماد اجتماعی ...
 • کتابی، محمود، ادیبی سده، مهدی، قاسمی، وحید و صادقی ده ...
 • هزارجریبی، جعفر، صفری شالی، رضا، (1388)، بررسی عوامل موثر بر ...
 • نمایش کامل مراجع