محصولات تراریخته غذایی، فرصت تولید یا تهدید سلامتی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 694

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DPCONF02_063

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395

Abstract:

در سالهای اخیر جهت تولید تجاری محصولات تراریخته، سرمایه گذاری های هنگفتی در برخی نقاط جهان صورت پذیرفته است. مزایای برشمرده شده، کشت انبوه، تبلیغات و هزینه کردها، شماری از دست اندر کاران در بخشهای کشاورزی و دامی را به تبعیت از این شیوه ترغیب ساخته است. با دقت در سخنان این افراد، توجه ایشان به جنبههایی همچون بازدهی فوق العاده تجاری سازی محصولات تراریخته برجسته می باشد، اما این امر که پس از ورود یک ژن یا یک قطعه از DNA ی خارجی در میان میلیونها و میلیاردها نوکلئوتید و هزاران ژن دیگر، دقیقا چه اتفاقاتی می تواند رخ دهد، مغفول مانده است.در این نوشتار به بررسی علمی و دقیق مسأله فوق و مسائلی چون میزان شناخت کنونی بشر از ژنوم موجودات زنده، حالات استثنائی احتمالی بررسی نشده ژنوم و لزوم بررسیهای چند نسلی محصولات ترانسژنیک می پردازیم و جنبه های پر خطر ایجاد تغییر در ژنوم موجودات زنده را از دیدگاه علمی تبیین می نماییم.

Authors

الهام انصاری

دانشجوی دکترای اصلاح نباتات گرایش ژنتیک مولکولی، دانشگاه آزاد اسلامی؛شعبه علوم و تحقیقات تهران