صرفهجویی در هزینهها با جلوگیری از ترک ورزش: اولویت بندی دلایل ترک ورزش بدنسازی از دیدگاه مشتریان باشگاههای بدنسازی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 352

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CICRE02_059

تاریخ نمایه سازی: 5 اردیبهشت 1396

Abstract:

هدف: نداشتن فعالیت جسمی کافی میلیاردها دلار در سال برای جهان هزینه دارد . هدف پژوهش حاضر، تعیین دلایل ترک ورزش بدنسازی برای ارایه راهکار برای جلوگیری از ترک ورزش است.روششناسی: جامعه آماری را شرکتکنندگان باشگاههای بدنسازی شهرستان گناوه که کمتر از یک سال به فعالیت بدنسازی پرداخته بودند و در دو سال اخیر ورزش بدنسازی را رها کرده بودند، تشکیل میدادند. نمونه به روش گلولهبرفی انتخاب شد. به این صورت که ازمسولان باشگاهها شماره تلفن آنها گردآوری شد و با هماهنگی پرسشنامه برای آنها ارسال شد که 100 نفر حاضر به شرکت در پژوهششدند که شامل 40 زن و 60 مرد بودند و دامنه سنی آنها بین20-30 سال قرار داشت و بین12-1 ماه سابقه شرکت در ورزش بدنسازی را داشتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه پژوهشگرساخته بود که این پرسشنامه دارای هشت خردهمقیاس تسهیلات و امکانات، مربی، فعالیتهای تفریحی دیگر، محیط اجتماعی، جنبههای انگیزش، خستگی درد و آسیب، محدودیت زمانی و جنبههای اقتصادیبود. روایی محتوایی، روایی سازه و پایایی این پرسشنامه سنجیده شد و روایی و پایایی آن تایید شد. یافتهها: یافتهها با تیمستقل و آزمون فریدمن تحلیل شد. یافتهها: یافتهها نشان داد که اثر خردهمقیاسهای تسهیلات و امکانات، مربی و فعالیتهای تفریحی دیگر در ترک ورزش بدنسازیزنان بیشتر از مردان بودهاست. همچنین محدودیت زمانی، اولین اولویت و محیط اجتماعی، آخرین اولویت را در ترک ورزش بدنسازیزنان و مردان داشت. نتیجهگیری: یافته های این مطالعه می تواند برای برنامهریزان ورزشی، مربیان و والدین آموزنده باشد و مثمر ثمر واقع شود.

Authors

مریم ستایشی

کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان، اصفهان، ایران

رخساره بادامی

استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان، اصفهان، ایران

حسن موسی زاده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • احسانی، م و شمسی‌پور، س (1384). "بررسی نظریات مشتریان سالن ...
 • حیدری نژاد، ص، اخلاقی، ه، شفیع‌نیا، پ و شریفی‌بحرینی، ن. ...
 • خبرگزاری رویترز (5931. "هزینه 67 میلیارد دلاری کم تحرکی برای ...
 • علی دوست قهفرخی، ا، کوزه‌چیان، 5، جلالی‌فراهانی، م و ترکی، ...
 • واعظ موسوی، س م ک؛ مسیبی، ف. (1321). "روانشناسی ورزشی". ...
 • Behresi, F & Badami, R. (2016). "Prioritizing the factors affecting ...
 • Withdrawa from competitive sports: a :ه Butcher, J., Lindner, K. ...
 • Cote, J., Baker, J., & Abernethy, B. (2007). :Practice and ...
 • Enoksen, E. (2011). "Drop-out Rate and Drop-out Reasons Among Promising ...
 • Gould, D., & Horn, T. (1984). "Participation motivation in young ...
 • Gould, D., Medbery, R., & Tuffey, S. (2001). :Sources of ...
 • Hak Lee, J. et al. (2011). _ influence of service ...
 • Henry Habib (1389). :Evaluation of satisfaction, needs and problems of ...
 • Klint, K. & Weis, M. R. (1986). "Dropping in and ...
 • Lepir, D. (2009). :Reasons for Withdrawing from Sport in the ...
 • Lindner, K. J., Johns, D. P. & Butcher, J. (1991). ...
 • Martin, _ E., & Dodder, R. A. (1991).، Socialization experiences ...
 • Martin, S.B., Dale, G.A. & Jackson, A.W. (2001). _ Coaching ...
 • Newman, K (2001). _ Interrogating SERVQUAL: a critical assessment of ...
 • among Associatios:ه Pelletier, L. G., Fortier, M. S., Vallerand, R. ...
 • Petlichkoff, LLM. . (1996). _ drop-out dilemma in youth sports". ...
 • Polomoshnov _ (2013). "Dropout as a phenomenon among 15-18- year- ...
 • Slater, A. and Tiggemann, M. (2010). :Uncool to do sport": ...
 • Vorobjev, E. (1994). _ medical report from the sports congress ...
 • نمایش کامل مراجع