تاثیر روش ساخت بر ریز ساختار و رفتار تبلور شیشه های زیست فعال SiO₂-CaO-P₂O₅

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 771

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMES10_236

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1396

Abstract:

هدف از تحقیق حاضر تهیه ی شیشه ی بایواکتیو در سیستم SiO₂-CaO-P₂O₅ به روش سل ژل و بررسی تاثیرروش ساخت بر خواص محصول نهایی است. در روش اول برای تهیه نمونه به صورت همزمان و در جا ) in-situ ،)تترااتیل اورتوسیلیکات در حضور اسید نیتریک در اتانول هیدرولیز شد. سپس تری اتیل فسفات و در انتها کلسیم نیترات حل شده در اتانول به آن اضافه شد. pH محلول به مقدار مناسب رسانده شد. در روش دوم به منظور تهیهنمونه به صورت مجزا ) situ-ex ( ، هیدرولیز تترااتیل اورتوسیلیکات و تری اتیل فسفات به صورت جداگانه صورت گرفت و کلسیم نیترات به تری اتیل فسفات اضافه شد. پس از آن دو محلول به یکدیگر اضافه شدند. سل های بهدست آمده از هر دو روش ابتدا ژل شدند و سپس با فرآیند مناسب خشک گردیدند. براساس نتایج آنالیز حرارتیافتراقی ) DTA (، نمونه های حاصل در دماهای متفاوت با نرخ min / °C 5 تحت عملیات حرارتی قرار گرفت. برای ارزیابی نمونه ها از آنالیزهای پراش پرتو ایکس ) XRD (، طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه ) FTIR ( ومیکروسکوپ الکترونی روبشی ) SEM ( استفاده شد. نتایج به دست آمده از آنالیزهای XRD و FTIR حاکی از موثر بودن فرآیند تهیه بر ترتیب و نوع فازهای متبلور شده ی نهایی می باشد و در نمونه های in-situ باندهاییکه در عددهای موج پایین تر بودند به سمت چپ تغییر مکان داشتند که دلالت بر ایجاد پیوندهای شیمیایی بین سیلیس و ترکیبات کلسیم فسفات است. طبق نتایج XRD عملیات حرارتی در دماهای بالاتر و مدت زمان بیشترمنجر به تجزیه هیدروکسی آپاتیت به کلسیم فسفات و سیلیکات کلسیم می شود. نتایج SEM ، نشان دهنده ی یکسان بودن مورفولوژی فازها در همه ی نمونه های سنتز شده بود. اما ابعاد فازهای کریستالین و مقدار فازهای بلورین به صورت ویژه ای در نمونه ها با یکدیگر تفاوت داشت.

Keywords:

شیشه های زیست فعال , سل ژل , in-situ , ex-situ

Authors

نگار نمایی قاسم نیا

دانشجو، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

سحر ملازاده بیدختی

استادیار، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

علیرضا کیانی رشید

استاد، گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • و.ت.ز. توفیقی. تهیه و مشخصه _ نانو پودر شیشه-سرامیک زیست ...
 • N. Letaief, A. Lucas-Girot, H. Oudadesse, P. Meleard, T. Pott, ...
 • I. Atkinson, E. Anghel, L. Predoana, _ Mocioiu, L. Jecu, ...
 • M. Catauro, F. Papale, L. Sapio, S. Naviglio, Biological influence ...
 • D. Ungureanu, N. Angelescu, D. Avram, A. Catangiu, V. Bratu, ...
 • S.C. Santos, L.S. Barreto, E.A. dos Santos, Nano crystalline apatite ...
 • B. C HAHKANDI, M. CHAHKAND I, THE EFFECTS OF SOL-GEL ...
 • B. Li, W. Luo, Y. Wang, H. Wu, C. Zhang, ...
 • L. Radev, V. Hristov, I. Michailova, B. Samuneva, Sol-gel bioactive ...
 • , 9 Nov. 2016 Shiraz University ...
 • , 9 Nov. 2016 Shiraz University ...
 • نمایش کامل مراجع