بررسی جداسازی اتان و اتیلن از متان بر اساس تعیین گزینش پذیری گازها توسط زئولیت 13X در فرایند جذب سطحی تعادلی

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,449

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC12_362

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1387

Abstract:

در این مقاله امکان جداسازی متان، اتان و اتیلن به عنوان اجزاء اصلی گازهای خروجی از فرایند کوپل اکسایشی متان (OCM) به روش جذب سطحی بررسی شده است. آزمایشات جذب سطحی به روش حجم سنجی در سه دمای 308K ، 298 و 288 و فشارهای اتمسفریک تا ۳۰ بار برای گازهای متان، اتان و اتیلن روی زئولیت 13X انجام و میزان جذب تک جزئی این اجزاء گزارش شده است. نمودارهای جذب نیز با ایزوترم لانگمویر تطابق داده و پارامترهای مربوط به آن محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از جذب تعادلی، گزینش پذیری جاذب برای اتان و اتیلن نسبت به متان تعیین و با یکدیگر مقایسه شدهاند. با توجه به نتایج، گزینش پذیری اتان و اتیلن نسبت به متان در دمای 308K و فشارهای زیر ۵ بار بیشتر است و میتوان نتیجه گرفت در این شرایط، جداسازی اتان و اتیلن از متان توسط فرایند جذب سطحی در شرایط دینامیک با راندمان بالا امکانپذیر است.

Authors

سمیه حسین پور

دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه جذب سطحی

شهره فاطمی

دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه جذب سطحی

محدثه مهدی پور

دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه جذب سطحی

یدالله مرتضوی

دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست