معرفی نتایج بدست آمده از ارزیابی لرزه ای و ارائه طرح بهسازی ساختمان شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای شرکت نفت – قسمت اول

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,042

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_089

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

Abstract:

در کشور ما، خصوصاً شهر تهران، تعداد زیادی ساختمان های قدیمی با قدمت بیش از 25 سال ساخت وجود دارد . این ساختمان ها اغلب میان مرتبه و بلند مرتبه اند و عموماً دارای کارب ری اداری و خدماتی مانند بانک، بیمارستان و ادارات خاص دولتی می باشند. این سازه ها اغلب دارای سیستم های سازه ای مهندسی جهت باربری ثقلی و حتی جانبی هستند. ساختمان شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای شرکت نفت یکی از این موارد است . این ساختمان یک سازه فولادی 17 طبق ه، نامنظم در پلان و ارتفاع است . سیستم سازه ای این ساختمان شامل قاب ساده فولادی با اتصالات خورجینی به همراه دیوارهای برشی سازه ای است. هدف از این مقاله ارائه نتایج بدست آمده از ارزیابی لرزه ای آن طبق استاندارد 2800 و دستورالعمل بهسازی می باشد. در این نوشتار ابتدا ساختمان فوق الذکر معرفی گردیده و سپس نتایج ارزیابی لرزه ای سازه طبق استاندارد 2800 و دستورالعمل بهسازی ایران ارائه شده است . نتایج بدست آمده از تحلیل های انجام شده نشان می دهد که ساختمان مورد مطالعه آسیب پذیر بوده و نیاز به بهسازی دارد.

Keywords:

ارزیابی لرزه ای , عملکرد لرزه ای , ساختمان پشتیبانی ساخت و تهیه کالای شرکت نفت , فولادی , دیوار برشی

Authors

حمید قاضی زاده

مدیر مطالعات تخصصی – شرکت سازه پردازی ایران

مهدی شریفی

دانشجوی دکتری سازه - دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس سازه - شرکت سازه