بررسی نقش معنویت و باورهای غیرمنطقی بر امید به زندگی بیماران عروق کرونر قلب بیمارستان بقاییشهر اهواز

Publish Year:

1395

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

340

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TSCONF02_054

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1396

Abstract:

پژوهش حاضر به بررسی نقش معنویت و باورهای غیرمنطقی بر امید به زندگی بیماران عروق کرونر قلب بیمارستان بقایی شهر اهواز پرداخته شد..روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه بیماران عروق کرونر قلب مراجعهکننده در سال 95-94 به بیمارستان بقایی شهر اهواز بودهاند. نمونه آماری از بیماران عروق کرونر قلب مراجعهکننده بیمارستان بقایی شهر اهواز تعداد 100 نفر به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه معنویت دانینگ 2009 ، باورهای غیر منطقی جونز وهمکاران 1994 و امیدواری اشنایدر 2000 می باشد. یافتهها نشان داد که بین معنویت با امید به زندگی بیماران عروق کرونر قلب رابطه مثبت معنی داری وجود دارد r=0/75,p˂0/0001 بین باورهای غیرمنطقی با امید به زندگی بیماران عروق کرونر قلب رابطه منفی و معنی داری مشاهده می شود r=-0/22,p˂0/0001 متغیرهای معنویت در زمینه نیازهای معنوی ، معنویت در زمینه اهمیت اعتقادات معنوی در زندگی ، معنویت در زمینه خودآگاهی و معنویت در زمینه فعالیتهای معنوی به ترتیب پیش بینی کننده امید به زندگی بیماران عروق کرونر قلب می باشند.

Keywords:

معنویت , باورهای غیرمنطقی , امید به زندگی , بیماران عروق کرونر قلب

Authors

حسینجرفی زاده
حسین جرفی زاده

دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

رضادستجردی
رضا دستجردی

گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی ، بیرجند ، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آزادنیا، ابوالفضل؛ کارآمد، اصغر؛ سلطانی گرد فرامرزی، سعید.(1389) . نقش ...
 • ابراهیمی کوه بنایی، شهین .(1390) . رابطه هوش هیجانی و ...
 • استادی، رضا(1391). بررسی رابطه بین باورهای غیرمنطقی و عزت نفس ...
 • امینیان، زهرا، محمدزاده، شهلا، اسلامی، محمد، فشارکی، محمد .(1393).اثربخشی آموزش ...
 • بیاضی، محمدحسین؛ احدی، حسن؛فتی، لادن؛ هاشم دانش، ثانی. (1391). اثربخشی ...
 • بابلان، عادل؛ قاسم‌پور، عبدالله و حسن‌زاده، شهناز (1390). نقش بخشش ...
 • بالنجانی، اسفندیار؛ کاظمی، مهدی، امان پور، الهام و تیزفهم، توران ...
 • بهرام نژاد، فاطمه؛ اسدی نوقابی، احمدعلی؛ سیف، هادی و محمدی، ...
 • پروچسکا، جیمز او و نورکراس، جان سی (1383). نظریه‌های روان‌درمانی. ...
 • پیراسته، علی‌اکبر و نیک‌منش، زهرا (1391). نقش معنویت در کیفیت ...
 • تجریشی، معصومه؛ پهلوان، سحر و نجفی، طاهره (1393). رابطه‌ی باورهای ...
 • حسینی، محمدعلی و صالحی، علیرضا (1391). تاثیر مراقبت‌های معنوی- مذهبی ...
 • خیام نکویی، زهره؛ یوسفی، علیرضا؛ و منشئی، غلامرضا. (1389). تاثیر ...
 • چابکی نژاد، زهرا؛ حسینیان، سیمین .(1390) . بررسی رابطه هوش ...
 • حاتمی، حمید رضا؛باقری، فریبرز؛ اکبری زاده، فاصله . (1390) . ...
 • حمید، نجمه ؛کیخسروانی، مولود؛ بابامیری، محمد؛ دهقانی، مصطفی . (1391) ...
 • دهکردی، مهناز؛ صالحی، شیرین و رضایی، اکبر (1392). مقایسه باورهای ...
 • سماوات، طاهره؛ حجت زاده، عالیه (1384). دانستنی‌هایی درباره حمله قلبی ...
 • سماوات، طاهره؛ و حجت زاده، عالیه. (1388). دانستنیهایی درباره حمله ...
 • سعادتی، هیمن‌الشتی _ لیلا . (1390) . رابطه هوش معنوی ...
 • سلطانی، زهرا.(1392).نقش شوخ طبعی و تجارب معنوی در تاب آوری ...
 • کرتیس، آنتونی جیمز. (2008). روانشناسی سلامت(چاپ پنجم)، ترجمه ی علی ...
 • کریمی، سارا؛ کاکابرایی، کیوان ؛ یزدانبخش، کامران _ مرادی، غلامرضا. ...
 • نادی، محمدعلی و سجادیان، ایلناز (1390). تحلیل روابط بین معنای ...
 • ذبیحی حصاری، نرجس خاتون. (1388). بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی با ...
 • پور رحیمی مرنی، مریم. (1389). مقایسه سبک دلبستگی، باورهای غیر ...
 • ارتباط بین باورهای غیر منطقی با رضایت زناشویی در زنان بالای 23 سال شهرستان چالوس [مقاله کنفرانسی]
 • حسینی، رسول (1389). در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه امید ...
 • صادق، ناصر(1390). بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی ...
 • Ai AL, Park CL, Huang B, Rodgers W, Tice TN ...
 • Anthony JC (2007). Health Psycho logy. Translated by: mohammadi SH. ...
 • Blotcher E, Crawford S, Tran C, Goldberg R, Rosenthal L, ...
 • Daaleman TP, Cobb AK & Frey BB (2001). Spirituality and ...
 • Ferguson P (2006). Relationships of age and gender to hope ...
 • Herth K. Enhancing hope in people with a first recurrenc. ...
 • Lee E. Fatigue and hope: relationships to psychological adjustment in ...
 • Lunstad J, Steffen PR, Sandberg J, Jensen B (2011). Understanding ...
 • Nelson CJ, Rosenfeld B, Breitbart W (2002). Spirituality, religion, and ...
 • Raleigh H (1992). Sources of hope in choronic illness. Oncol ...