بررسی فون کنه ای و جرب خزندگان منطقه کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 833

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ZOONOSES01_137

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

Abstract:

در این مطالعه پس از صید تعداد 10 مارمولک با نام های مارمولک چشم ماری ) Ophisops elegans ( و مارمولک سر وزقی ( Iranolacerta zagrosica ( به بررسی با چشم غیر مسلح پرداخته شد و وجود تعداد 15 عدد کنه و تعدادی مایت از روی آنها بهثبت رسید. کنه ها در زیر ناحیه سر و کنار گوش و ناحیه دم و مخرج قرار داشتند و به طور مستقیم با استفاده از پنس از روی بدن جدا گردیدند و در الکل 70 درصد به همراه 5 درصد گلیسرین قرار گرفتند و برای جدا سازی جرب ها که دارای رنگ نارنجی بودند دمحیوان قطع گردید و در الکل قرار گرفت. نمونه های کنه مونته موقت و دایم شدند و جرب ها نیز با تراشیدن محل ضایعات و هضم درپتاس 5 درصد و مراحل شستشو جداسازی شدند و در آزمایشگاه انگل شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد با استفاده از کلیدهای تشخیصی کنه ها و جرب ها مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد کنه های جدا شده از هر دو گونه مارمولکHeamaphysalis cancina هستند . کنه همافیزالیس، جزء کنه های سخت و از خانواده ایکسودیده و جنس، همافیزالیس می باشد. اصولا کنه های جنس همافیزالیس در تمامی شرایط آب و هوایی و نواحی جغرافیایی یافت می شوند، محدوده آب و هوایی مرطوب برایاین کنه ها مناسبتر است. کنه همافیزالیس کانسینا، بر خلاف سایر گونه های همافیزالیس، فعالیت آن در تمامی فصول سال متغیر است. رهبری) 2007 ( در مطالعات خود ضمن شناسایی شش گونه از کنه جنس همافیزالیس در نقاط مختلف ایران، گونه همافیزالیس کانسینا را نادرترین گونه در میان گونه های شناخته شده معرفی نموده و پراکنش جغرافیایی آن را محدود به مناطق مرطوب و نیمه مرطوب می داند. این مطالعه از این نظر واجد اهمیت است که خزندگان به عنوان میزبان اولیه به عنوان مخزنی برای کنه های سخت نقش ایفا میکنند و باعث تکمیل سیر تکاملی این کنه می شوند و امکان انتقال آنها و اجرام منتقله از آنها به انسان وجود دارد. در ارتباط با جرب ها که اندازه آنها کوچک بود محل آنها در ناحیه دم بود و تعداد 8 - 10 جرب نارنجی متمایل به قرمز در این ناحیه وجود داشت که اقدام به جداسازی گردید و جنس ترومبیکولا ) chigger mite ( تشخیص داده شد که می تواند در روی انسان نیز خونخواری کند . مطالعه حاضر یک مطالعه مقدماتی برای تشخیص فون کنه ای و جرب خزندگان استان چهار محال و بختیاری می باشد.

Authors

خداداد پیرعلی خیرآبادی

دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه شهرکرد

حمزه اورعی

دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد

نادر احمدی صالح بابری

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد