CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نوع شناسی خدمات رفاهی کارکنان

عنوان مقاله: نوع شناسی خدمات رفاهی کارکنان
شناسه ملی مقاله: MEAHB01_038
منتشر شده در کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیر تبسمی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول دانشگاه مازندران
محسن علیزاده ثانی - استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، گروه مدیریت بازرگانی
ابوالحسن حسینی - استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، گروه مدیریت بازرگانی

خلاصه مقاله:
نیروی انسانی در هر سازمانی، یکی از ابزارهای حیاتی برای دست یابی به موفقیت می باشد. فراهم نمودن امکانات و شرایط مناسب برای این سرمایه مهم، از جمله اقدامات لازم از سوی سازمان های امروزی است. نظام جبران خدمات مناسب و حمایت سازمانی احساس شده از سوی کارکنان می تواند به مدیران سازمان ها جهت دست یابی به اهداف تعیین شده آنها در سازمان ذی ربط خود کمک نماید. یکی از این امکانات جهت ارتقای شرایط روحی و جسمی کارکنان، امکانات رفاهی است. فراهم نمودن امکانات و تسهیلات رفاهی متناسب با شرایط و روحیات نیروی کار سازمان، گامی ارزشمند جهت باقی ماندن در دنیای رقابتی حاکم بر سازمان ها می باشد. پژوهش حاضر ضمن بیان اهمیت و تاریخچه امکانات رفاهی در سازمان ها، این امکانات را از دیدگاه محققان مختلف معرفی نموده و انواع دسته بندی های مهم در این زمینه را بیان نموده است .نتایج بررسی ها نشان داد که ایجاد امکانات رفاهی در سازمان می تواند منجر به افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی و بهره وری در سازمان گردد. همچنین امکانات رفاهی می تواند در سه دسته مهم درون سازمانی، برون سازمانی و قانونی قرار بگیرد.

کلمات کلیدی:
امکانات رفاهی، نظام جبران خدمات، نوع شناسی امکانات رفاهی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/591647/