رابطه هویت انسان در فلسفه و مکاتب روانشناسی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,479

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE03_172

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

Abstract:

انسان همواره در پی گوهری و هویتی بوده تابه کیستی و چیستی خویش راه یابد؛ و هنر و معماری بر آنکه این هویت را جان مایه خویش قرار دهند.دگرگونی نگرش انسان به جهان، دگرگونی هویت ها را در پی داشت. انسان سنتی جهان را برهه ای می دانست میان بودن ازلی و ماندن ابدی: انالله و انا الیه راجعون، و هویت خویش را خارج از جهان مادی جستجو می کرد. انسان مدرن آمده بود تا خود را و جهان را آنگونه که می خواست بسازد.این مقاله به کنکاش در مفهوم هویت در دو نگاه فلسفی و روانی می پردازد.هدف از پژوهش حاضر مطالعه و سنجش رابطه هویت انسان در فلسفه و مکاتب روانشناسی بوده است. این مطالعه به روش توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه چالوس تشکیل داده است. و تعداد نمونه آن را 385 نفر تشکیل داده اند که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار این مطالعه شامل پرسشنامه ابعاد هویت می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و T مستقل استفاده گردیده است. یافته ها حاکی از آن است که بین سبک های هویت با متغیر سن همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین سبک هویت با تحصیلات افراد تفاوت وجود دارد. بین سبک های هویت و جنسیت پاسخ دهندگان نیز تفاوت معناداری وجود دارد.این یافته ها موید وجود نابسامانی رواشناختی در دانشجویان است و ازآن جایی که قشر دانشجو قشر فعالترو پویاتر اجتماع به شمار می روند لذا توجه جدی مسیولین ذی ربط را می طلبد.

Authors

گلشن شکری

دانشجوی روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس، چالوس، ایران

شقایق تیلاب

دانشجوی روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس، چالوس، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابن رشد، الشفا، انتشارات ناصرخسرو، تهران: چاپ اول، .1364 ...
 • ابن سینا، (1333)، عیون الحکمه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ...
 • ا سینا، بی تا، تعلیقات، تحقیق و تقدیم عبدال رحمن ...
 • باقری، خسرو. (1383). بحران هویت فردی واجتماعی. مجموعه مقالات مبانی ...
 • التهانوی، محمدعلی الفاروقی، کشاف اصطلاحات الفنون، تحقیق عبدالبدیع، القاهره، الموسسه ...
 • جعفری کیذقان، طاهره (1384)؛ بررسی تاثیر تلویزیون بر هویت فرهنگی ...
 • حسینی، منیر. (1375). بررسی هویت با تاکید بر هویت شغلی ...
 • دارابی، جعفر. (1380)، بررسی و تعیین نوع هویت فردی، ملی ...
 • راستگوقم یتا. (1376)، بررسی تحولی هویت شغلی از نوجوانی تاجوانی ...
 • سهروردی، شیخ شهابالدین، حکمهالاشراق، ترجمه دکتر سجادی، انتشارات دانشگاه تهران: ...
 • شیرازی، صدرالدین، شواهدالربوبیه، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، .1360 ...
 • غضنفری، احمد.(1383)، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت .(ISI-6G) ...
 • قسامی، محبوبه. (1383)، بررسی رابطه نحوه عملکرد خانواده با سبک ...
 • محسنی، (1383)، نظری هها در روا نشناسی رش _ د ...
 • محسنی، نیک چهره (1375)، ادارک خود از کودکی تا بزرگسالی ...
 • شهریور ماه 1395 _ عشهد August 25 2016 - Mashhad ...
 • شهریور ماه 1395 _ عشهد August 25 2016 - Mashhad ...
 • (16Skevington, S., and Baker, D. (1989); The social identity of ...
 • Yilmaz _ Muzaffer Ercan (2009). The Social Identity Dimension of ...
 • Erikson, E, H. (1960). Identity, Youth, and crisis, New York ...
 • Burke, P. (2004); "Identities and Social Structure", Social Psychology Quarterly, ...
 • Devine Wright, P., Lyons, E. (1997); _ Remembering Pasts and ...
 • نمایش کامل مراجع