بررسی سبکرهبری تحول آفرین مربیان زن شرکت کننده درسیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان از دیدگاه ورزشکاران

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 422

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CDLC01_188

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

Abstract:

موفقیت هر سازمان یا گروه تا حد زیادی به شایستگی رهبر بستگی دارد. رهبران موفق، همواره در پی ایجاد تحول هستند، رهبری تحول بهعنوان یک سبک رهبری میباشد که میتواند تغییراتی ارزشمند و مثبت در پیروانش ایجاد کند. هدف پژوهش حاضر بررسی سبک رهبری تحولآفرین مربیان زن شرکتکننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان از دیدگاه ورزشکاران است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری دادههای موردنیاز، از پرسشنامه استاندارد رهبری تحولآفرین باس و آولیو 2000استفاده گردید. نمونهی پژوهش شامل 267 ورزشکار دختر تشکیل دادهاند. در این پژوهش 51/7 درصد نمونهی پژوهش را و پسران 48/3 درصد را دختران تشکیل دادهاند. با توجه به سطح معنیداری به دستآمده از آزمون p=0/001 و همچنین با توجه به مقدار میانگین امتیاز رهبری تحولآفرین، میتوان گفت متوسط رهبری تحولآفرین 3.93 بهطور معنیداری از عدد ملاک 3 بزرگتر است. لذا میتوان گفت رهبری تحولآفرین و ابعاد چهارگانه آن در بین دختران ورزشکار شرکتکننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی کشور در بالاتر از متوسط قرار دارد. یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که سبک رهبری تحولآفرین مربیان شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان ازنظر ورزشکاران در سطح بالا قرار دارد.

Authors

صفورا کدخدازاده

دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشی، دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم ورزشی

سیده عذرا میرکاظمی

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم ورزشی

جعفر خوشبختی

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم ورزشی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :