خواص گرمایی کامپوزیت های چوب-پلاستیک پس از حذف همی سلولوز از آرد چوب

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 577

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPST-22-3_001

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

Abstract:

همی سلولوز چوب گونه کاج زرد، به روش آب داغ زیر فشار در سطوح دمایی 155،140 و 170 درجه سانتی گراد حذف شد. پس از تهیه آرد چوب و غربال آن ،فرایند اختلاط آرد چوب حاصل از عمل آوری های مختلف با پلی پروپیلن در اکسترودر انجام شد. درصد وزنی پلیمر 50 درصد وزن خشک آرد چوب بود. تمام نمونه ها به همراه نمونه شاهد(که از آرد چوب عمل آوری نشده بود)در دو مجموعه بدون جفت کننده و با 2 درصد جفت کننده کوپلیمر پروپیلن مالییک دار شده ساخته شدند. پس از اختلاط دستگاه تزریق برای ساخت نمونه های آزمون کشش از دانه های ساخته شده به کارگرفته شد. خواص گرمایی کامپوزیت ها شامل پایداری گرمایی ومقدار بلورینگی به کمک TGA و DSC مطالعه شد. هم چنین، اثر عمل آوری گرمایی بر پایداری گرمایی آرد چوب نیز به وسیله TGA مطالعه شد. مقایسه نتایج کاهش وزن مواد چوبی در عمل آوری های مختلف نشان دهنده افزایش مقدار حذف همی سلولوز با افزایش دمای عمل آوری است. حذف همی سلولوزها باعث افزایش پایداری گرمایی آرد چوب(به ویژه عمل اوری در دمای 170درجه سانتی گراد )شد. کامپوزیت های ساخته شده از آرد چوب عمل اوری شده در دمای 170 درجه سانتی گراد پایداری گرمایی بیشتری نسبت به سایر نمونه ها داشتند. ماده جفت کننده اثری بر پایداری گرمایی کامپوززیت ها نداشت. ولی باعث افزایش مقدار بلورینگی و دمای بلورینگی آنها شد. عمل آوری برای حذف همی سلولوز باعث افزایش زبری سطح الیاف شد. حذف همی سلولوز هر چند باعث افزایش مقدار بلورینگی شد. اما تنها در نمونه عمل آوری شده در دمای 170 درجه سانتی گراد و در مجاورت ماده جفت کننده بود که اختلاف آن با سایر نمونه های عمل آوری شده معنی دار بود.

Authors

علی اکبر عنایتی

تهران، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

امید حسینایی

تهران، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

سی چوان وانگ

تنسی ،دانشگاه تنسی،مرکز فراورده های جنگلی

سید احمد میرشکرایی

تهران،دانشگاه پیام نور،دانشکده علوم