مدلسازی و شبیه سازی ذخیره ساز چرخ طیار به عنوان مرجع ولتاژ و فرکانس در ریزشبکه منفصل

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 592

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIAE-13-3_002

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

Abstract:

با گسترش مفهوم ریزشبکه ها چالش های پیش روی آن مورد توجه بیشتری واقع شده است. عملکرد مطلوب در حالت جزیره ای از جمله این چالش هاست. استفاده از یک منبع یا ذخیره ساز در مد منبع ولتاژ و فرکانس در این حالت امری ضروری است. استفاده از باتری ها به علت داشتن چگالی کم توان و دیزل ژنراتورها به علت سرعت پایین پاسخگویی با چالش هایی همراه است. در این مقاله، ابتدا مدل مشروح ذخیره ساز چرخ طیار ارایه شده است. سپس روش کنترلی جهت عملکرد مطلوب به صورت منبع V/f پیشنهاد شده است. جهت مقایسه کاربرد این ذخیره ساز با سایر منابع با کنترل V/f شبیه سازی ها برای ریزشبکه فشار ضعیف CIGRE صورت گرفته است. دو سناریوی مورد بررسی قرار گرفته است: استفاده از ذخیره ساز چرخ طیار با کنترلر پیشنهادی و استفاده از دیزل ژنراتور با کنترلر افتی و AVR. نتایج شبیه سازی ها عملکرد به مراتب مطلوب تر ذخیره ساز چرخ طیار را نشان می دهد.

Keywords:

ریزشبکه , ذخیره ساز چرخ طیار , روش کنترلی مبتنی بر میدان (FOC) , منبع با کنترل V/f , کنترل فرکانس و ولتاژ

Authors

علی اصغر خدادوست آرانی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

گیورگ قره پتیان

استاد، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

بهروز ذاکر

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران