تامین بهداشت روانی اقتصاد و تقویت آن از منظر آموزه های دینی

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 363

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IQS-2-4_002

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

Abstract:

در حالیکه جهان با شتاب توصیف ناپذیری به سوی صنعتی شدن و جهانی عاری از دشواری و سختی و تحولات عمیق فنآوری در حال حرکت است، همچنان موضوع بیماری ها و مشکلات روانی، موضوعی در خور توجه و نه چندان خشنود کنندهبه حساب می آید. ازجمله بیماری روانی که دامنگیر جوامع گشته، بیماری دهشتناک اقتصادی است. این بیماری روح وروان جوامع را هدف قرار داده و آشفتگی روانی، اقتصادی و پریشان حالی را به دنبال خواهد داشت.قرآن کریم و روایات، در خصوص این موضوعات به لحاظ مبنایی و محتوایی ازغنای والایی برخوردار است و نقش بسزاییدر کاهش و از بین بردن فشارهای روانی و تقویت یا تامین بهداشت روانی در اجتماع، دارد. اسلام (قرآن وحدیث)، راهکارهاو سفارش هایی در این بین دارد که زمینه ساز تقویت روحی و روانی افراد در اجتماع می باشد؛ آن سان که فشارهای روانیاقتصادی مردم را از بین می برد و بهداشت روانی اقتصادی آنان را در این زمینه تقویت و یا تامین می کند. از جمله مطالبیاد شده در این باره می توان ازعمده ترین بیماری های روانی اقتصادی، پیامد های آنان در اجتماع و راهکارهای قرآن وحدیث جهت درمان این بیماری نام برد.

Authors

مصطفی احمدی فر

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، گروه علوم قرآن وحدیث

محمدعلی رضایی اصفهانی

دانشیار، عضو هیات علمی جامعه المصطفی (ص) العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه علوم قرآن و حدیث