علت رویش شجره ای از یقطین کنار بدن یونس نبی (ع)

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 1,196

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IQS-2-4_006

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

Abstract:

در این پژوهش معنای دقیقی از واژه یقطین، موقعیت جغرافیایی یونس نبی (ع)، بیماری های عارض شده بر وی و تاثیراتدارویی گیاه یقطین بر این امراض بررسی شده است. کلمه یقطین نام خانواده ای از گیاهان به نام کدوبن است که خواصدارویی قابل توجهی دارد و با توجه به بیماری های عارض شده بر یونسی نبی (ع) که عبارتند از: تحلیل عضلات، ریزش موو از بین رفتن پوست، تاثیرات آن گیاه بر روی چنین امراضی مورد توجه قرار گرفته است.از میان خانواده این گیاه، کدوی قلیانی بیشترین تاثیر همخوانی را با این امراض دارد. علاوه بر این موقعیت جغرافیایییونسی نبی (ع)؛ یعنی ساحل یافا در دریای مدیترانه نیز موید تاثیرات دارویی همین گیاه است.

Authors

حمیدرضا یونسی

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث-دانشگاه قم

مرتضی یوسف زاری

استادیار، گروه زیس تشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه هرمزگان