مطالعه تطبیقی وجوه تمایز زبان قرآن و زبان حدیث، با تاکید بر زبانشناسی

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 389

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IQS-2-4_008

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

Abstract:

زبان قرآن و زبان حدیث از مسایل مهمی محسوب می شوند که عدم توجه به آن ها موجب پدید آمدن کژفهمی در ایندو متن مقدس خواهد گردید. در این راستا نکته ای که توجه بدان شایسته به نظر می رسد فهم تمایز و بیان تمایزات ایندو زبان است. چرا که عدم توجه به این تمایزات و یکسان انگاشتن زبان این دو متن متفاوت، موجب ابهام و ایهام در فهمآن ها و داشتن انتظاراتی از آن متون خواهد شد که رسیدن به مراد آیه و روایت را سخت و گاها ناممکن می سازد. لذا مادر این مقاله بر آن شده ایم تا با بیان این تمایزات، تصویر پیراسته تری از زبان قرآن و حدیث را برای طالبین فهم قرآنبه نمایش بگذاریم.

Authors

قاسم درزی

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران