مقایسه توجه تمرکز انتخابی و توجه تمرکز انتقالی در کودکان ناشنوا و کودکان عادی در شهر تبریز

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 503

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCCH02_012

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

Abstract:

مقدمه: ناشنوا معلولی است که معلولیت او قابل دیدن نمی باشد و به علت ناتوانی در دریافت اطلاعات محیطی از طریق گوش دادن که سریع ترین حس پس ازبینایی است همیشه اطلاعات به صورت ناقص و ناکافی به او می رسد از این رو هدف این پژوهش مقایسه ی توجه تمرکز انتخابی و توجه تمرکز انتقالی درکودکان ناشنوا و عادی شهر تبریز بود.روش و موادها: روش تحقیق از نوع علی مقایسه ای بوده و جامعه آماری شامل کلیه کودکان ناشنوا و عادی شهر تبریز که در پاییز – 94 ساکن شهر بودند که ازاین تعداد 30 کودک به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به دو دسته تقسیم شدند که 30 نفر آنها ناشنوا بودند وگروه دوم شامل 30 نفر که، شنوایی شانعادی بود. در این پژوهش از آزمون استروپ برای سنجش توجه تمرکز انتخابی و از کارتهای ویسکانسین برای سنجش توجه تمرکز انتقالی استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS به روش تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل گردیدیافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که بین توجه تمرکز انتخابی و توجه تمرکز انتقالی کودکان ناشنوا و کودکان عادی تفاوت معنادار وجود دارد. یافته های آماری این پژوهش نشان داد که، بر اساس آزمون آنالیز واریانس آنوا، با سطح معناداری 001 / 0 ، اختلاف معناداری بین کودکان عادی و کودکان ناشنوا در توجه تمرکزانتخابی و توجه تمرکز انتقالی وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که کودکان ناشنوا از نظر توجه تمرکز انتخابی و توجه تمرکز انتقالی بسیار پایین تر از کودکانی با شنوایی عادی عمل می کنند.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Anderson, J. D., & Wagovich, S. A. (2010). Relationship among ...
 • Arbel Y. (2005). Error processing by individuals with specific language ...
 • Baddeley, A. (2003)(2). Working memory and language: an overview. Journal ...
 • Bishop, D. V. M. (2002). Motor immaturity and specific speech ...
 • Bolter, N. (2003). Executive processes and mental attention in children ...
 • Buchel, C. & Sommer, M. (2004). What causes stuttering? Journal ...
 • Bullock, G. R. (2003). Cognitive rehabilitation: a method for improving ...
 • Cane, D. J. (2007). Executive function performance and ecological teacher ...
 • Felsenfeld, S., Maria, C. E., Beijsterveldt, V., Boomsma, D. I. ...
 • Finneran, D. A., Francis, A. L., & Leonard, L. B. ...
 • _ Flavia, M., Stampatori, CH., Zanotti, _ & Parrinello, G., ...
 • Helzer. J. R., Champlin, C. A., & Gillam, R. B. ...
 • Holmes. J., Gathercole. S. E., , & Duning. D. L. ...