بررسی انواع و شاخص های آناتومیک کلیه در خانواده های غالب ماهیان شمال غرب خلیج فارس

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 522

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KMSU02_029

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396

Abstract:

در تحقیق حاضر کلیه در گونه های مختلف ماهی در شمال غرب خلیج فارس از نظر ریخت شناسی، نسبت طول کلیه به طول بدن و نسبت وزن کلیه به وزن بدن مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. 21 گونه ی مختلف ماهی از صیدگاه های شمال غربخلیج فارس صید شدند. در ابتدا کلیه ها به همراه ستون مهره ها جدا و در محلول بوین تثبیت شدند. بعد از تثبیت، کلیه از ستون مهره ها جدا، تیپ های مختلف کلیه شناسایی و طول و وزن کلیه اندازه گیری شد. مطالعات نشان داد که کلیه در 21 گونه یمختلف از ماهیان شمال غرب خلیج فارس از نظر ریخت شناسی در سه تیپ متفاوت قرار گرفت. همچنین از نظر بررسی و مقایسهی نسبت طول کلیه به طول بدن و بررسی و مقایسه نسبت وزن کلیه به وزن بدن مشخص شد که در بین برخی از گونه ها تفاوت معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد، وجود دارد. نتایج حاصل از بررسی های آماری نشان داد که بین تمام گونه ها ازنظر طول و وزن نسبی کلیه، اختلاف معنی داری وجود ندارد P<0/05 با توجه به اطلاعات به دست آمده می توان به این نتیجه رسید که ساختار کلیه تفاوت های بین گونه ای مشخصی از نظر ریخت شناسی را در گونه های ماهیان نشان می دهد. فرم بدن و شرایط اکولوژیک ماهی، در طول و وزن کلیه موثر است. به طوری که ماهیان با فرم بدنی پهن و فعالیت کم، در مقایسه با ماهیان میان زی و پلاژیک، کم ترین نسبت طول و وزن کلیه را در مقایسه با طول و وزن بدن دارند

Authors

مریم اسلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،

عبدالعلی موحدی نیا

استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

محمدتقی رونق

استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

نگین سلامات

استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • رومیانی، اد، 1390 . مکان یابی آنزیم ATPase- +K/+Na و ...
 • عمادی، ح.، 1393. سیستماتیک و رده بندی ماهی ها. انتشارات ...
 • دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، 6 و 7 بهمن ...
 • قهرمان زاده، زهرا.، بانی، ع.، ایمان پور نمین، ج.، حلاجیان، ...
 • موحدی نیا، ع. و پاپی، _ 1392. بررسی تغییرات هیستومتریک ...
 • موحدی نیا، ع.، لقمانی، م.، قاسمی، ا.، کوچک نژاد، ع.، ...
 • دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، 6 و 7 بهمن ...
 • Gray, J.S. and Mirza, F.B., 1979. A possible method for ...
 • Hickman, C.P. and Trump, B.F., 1969. The Kidney. In: Hoar ...
 • Kobelkowsky, A., 2013. Morphology and dissection technique of the kidney ...
 • Ogawa, M., 1961. Comparative study of the external shape of ...
 • Zwollo, P., Mott, K. and Barr, M., 2010. Comparative analyses ...
 • M.Sc Student in Department of Marine Biology, Faculty of Marine ...
 • Assistant Professor in Department of Marine Biology, Faculty of Marine ...
 • نمایش کامل مراجع