مروری بر معیارهای شناسایی خاک رمبنده و بهسازی آن با افزودنی های مختلف

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 824

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU04_0121

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396

Abstract:

شناخت رفتار خاک های مسیله دار در شرایط بارگذاری کوتاهمدت و طولانی مدت، مهمترین چالش در طراحی موثر ساختمان هایایمن و اقتصادی می باشد. خاک های رمبنده یکی از انواع خاک هایمسیله دار می باشند که در حضور آب منجربه کاهش سریع وناگهانی حجم خاک و نهایتا فروریزش خاک می شوند که در نتیجهایمنی سازه را به خطر می اندازند. هدف از روش های بهسازی خاکهای رمبنده، کاهش و یا حذف کامل فروریزی خاک می باشد. درمواجه با خاک های رمبنده، یکی از روش هایی که می تواند بهمنظور بهسازی آنها به کار گرفته شود، استفاده از افزودنی هایمختلف است. در این مقاله اصلاح و بهسازی خاک های رمبنده بااستفاده از افزودنی های مختلف نظیر آهک، سیمان، پوزولان،میکرو سیلیس، خاکستر آتشفشانی، سبوس برنج و ژیوگرید بررسیقرار می گیرد.

Authors

علی محمد رجبی

گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران

مژگان ساده

دانشجوی کارشناسی ارشد ژیوتکنیک، دانشگاه قم

شیما بخشی اردکانی

دانشجوی کارشناسی ارشد ژیوتکنیک، دانشگاه قم