CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه هوش هیجانی و بهره وری نیروی انسانی در مدیریت پروژه

عنوان مقاله: رابطه هوش هیجانی و بهره وری نیروی انسانی در مدیریت پروژه
شناسه ملی مقاله: IPMC11_046
منتشر شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیرحسین همتلوییان - دانشجو کارشناسی ارشد رشته مدیریت و ساخت، دانشگاه هنر تهران، ایران

خلاصه مقاله:
کلیدیترین منبع پروژهها منابع انسانی است. افراد با ویژگیهای شخصیتی خاص خود در برخورد با هیجانات، رفتارهای متفاوتی از خود بروز میدهند. منابع انسانی بیشترین تاثیر را در بر بهرهوری پروژهها دارند؛ چراکه ظرفیتهای دیگر منابع محدود است و تنها نیروی انسانی است که در صورت تحریک شدن میتواند با ظرفیتهای گوناگونی به کار گرفته میشود. مدیر پروژه به عنوان فرد مسیول جهت پاسخگویی به ذینفعان میبایست درک درستی از هوش هیجانی و مسایل مرتبط با روانشناسی نیروی کار داشته باشد؛ زیرا پروژه،سازمانی موقتی است و زمان چندانی برای ایجاد ارتباط طولانیمدت برای افراد به وجود نمیآورد. از اوایل دهه 90 میلادی اصطلاح 1 هوش هیجانی به دنیای تجارت راه پیداکرده است و رفتهرفته درمیان مدیران پروژه از جایگاه مناسبی برخوردار شده است. مقاله پیش رو سعی در ایجاد ارتباطی گویا و منطقی میان هوش هیجانی و بهرهوری افراد درگیر در پروژهها را دارد. امید است با شناسایی نقاط مشترک بین حوزههای موردمطالعه، گامی کوچک در جهت بهبود بهرهوری نیروی انسانی در پروژههای کشور برداشته شود.

کلمات کلیدی:
هوش هیجانی، بهرهوری نیروی انسانی، مدیریت پروژه، فرهنگسازمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/620746/