مطالعه ارتباط بین ریسک پذیری شرکت با دقت و فراوانی پیشبینی سود

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 519

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAVC05_057

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396

Abstract:

هدف اساسی تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین ریسکپذیری شرکت با دقت و فراوانی پیشبینی سود آنها می باشد. در این تحقیق، مطابق با ایموف و ساوی) 2014 (، ریسک پذیری شرکتها، مبتنی بر معیار انحراف معیار بازده ماهانه سهام شرکت، اندازه گیری شده است. همچنین، جهت محاسبه ارزش شرکتهااز ارزش بازار سهام منتشره آنها استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق 104 پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله ) 1388 تا 1392 (، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها حاکی از این می باشند که بین دقت پیش بینی سود با ریسک پذیری شرکت،ارتباط معنادار به لحاظ آماری وجود نداشته است. این در حالی است که بین فراوانی پیش بینی سود با ریسک پذیری شرکت، ارتباط معکوس و معنادار به لحاظ آماری وجود دارد

Keywords:

ریسکپذیری شرکت , دقت پیشبینی سود , فراوانی پیش بینی سود

Authors

رضا محمدی نسب

گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Arthur, N., Czernkowski, R., and Huynh, T.(2009).The Impact of Cash ...
 • Balachandran S.V, P.S. Mohanram(20 13). Conservatism and the Value Relevance ...
 • Buchheit S, M KohlBeck(20 12). Have Earnings Announc ements Lost ...
 • Brown, L. D., and M. Caylor (2005), ،A Temporal Analysis ...
 • Chan, W. S. (2002). *Stock price reaction to News and ...
 • Easley, D., & O'Hara, M. (2004). Information and the cost ...
 • Ferreira, M., & Laux, P. (2007). Corporate governance, idiosyncratic risk, ...
 • Francis, J., Nanda, D. J., & Olsson, P. (2008). Voluntary ...
 • D echow. P, Richardson, S _ , Tuna, I. (2003) ...
 • DeFond M, M Hung, R Trezevant(20 12). Investor protection and ...
 • Hsiu J. F. (2011). Effect of Financial Information Transparency on ...
 • Kato, kazoo, S kinner, Douglas, J and Kunimura, Michio(2009) .Management ...
 • Jung, K. and S.Y. Kown .2013, Ownership Structure and Earnings ...
 • Leuz, C., & Verrecchia, R. (2005). Firms' capital allocation choices, ...
 • Lopes, A. B. (2001). "The Value Relevance of Accounting Numbers: ...
 • Ohlson J.A. (1995). "Earning, Book Value, and Dividends in E ...
 • Rogers, J. and Stocken, P., (2005). "Credibility of Management Forecast, ...
 • Tuna.J.I and R. Verdi. 2008. Management forecast credibility and underreaction ...
 • Wang, W, Y , and chang , C (2005) _ ...
 • نمایش کامل مراجع