عوامل موثر تر استفاده سیب زمینی کاران از منابع اطلاعاتی و کانال های ارتباطی برای مدیریت مصرف آب در صنعت کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان سنقر، استان کرمانشاه)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 348

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDCONF01_038

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر استفاده سیب زمینی کاران از منابع اطلاعاتی و کانال های ارتباطی برای مدیریت مصرف آب در صنعت کشاورزی بود. این پژوهش از نظر ماهیت کمی و ا ز نظر هدف کاربردی است. داده ها به شیوه میدانی جمع آوری شد و روش آن توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کشاورزان شهرستان سنقر (استان کرمانشاه) تشکیل دادند (N=50). حجم نمونه این تحقیق با استفاده جدول مورگان، 44 کشاورز سیب زمینی کار تعیین شد. ابزار مورد استفاده در این روش برای گردآوری داده ها و اطلاعات، پرسشنامه بود. برای تعیین روایی پرسشنامه از پانل متخصصان استفاده شد، که شامل متخصصان رشته های مرتعداری علوم اجتماعی بودند. به منظور برآورد پایایی پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفا برای منابع و کانال های ارتباطی و اطلاعاتی 0/73 بود. نتایج نشان داد بیشتر کشاورزان (43/18 درصد) به میزان کم از منابع اطلاعاتی و کانال های ارتباطی استفاده می کنند. همچنین، مشخص شد که کشاورزان مورد مطالعه به ترتیب؛ برگزاری کلاس های آموزشی، رادیو، تلویزیون، مرکز جهاد کشاورزی ترجیح دادند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 4 متغیر سن، سابقه بهره برداری، تحصیلات و درآمد؛ 50 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.

Keywords:

کانال های ارتباطی و منابع اطلاعاتی , مدیریت مصرف آب , صنعت کشاورزی , شهرستان سنقر , استان کرمانشاه

Authors

روناک احمدی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :