استفاده از نانو لوله تک دیواره کربنی به عنوان فاز ثابت ستون کروماتوگرافی در جداسازی مخلوط گازهای دی اکسید کربن و منوکسید کربن

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 599

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SCIENGCONF01_003

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396

Abstract:

مدت زمان زیادی است که جاذبهای کربنی مانند زغال فعال به عنوان ماده جاذب برای جذب و جداسازی مواد آلی فرار و گازهای مورد استفاده قرار گرفته است، در سالهای جاری نیز تحقیقات زیادی بر روی جاذبهای کربنی انجام گرفته است و خصوصیات انواع مختلف نانو لوله های کربنی برای برای تجزیه و تحلیل گازها و مواد آلی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. در نتیجه نانولوله های کربنی خاصیت اعجاب انگیزی در جذب، جداسازی و پالایش نمونه های مختلف آلی و گازی از خود نشان می دهند. از این رو میتوان از آنها در جذب، جداسازی و پالایش گازهای مختلف استفاده نمود، بنا براین نانو لوله کربنی تک دیواره به دلیل دارا بودن منافذ و مساحت سطحی زیاد فاز ثابت مناسبی در ستون کروماتوگرافی برای جداسازی و اندازه گیری گازهای منوکسید کربن و دی اکسید کربن می باشند. گازها توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی درون ستون کروماتوگرافی توسط جاذب درون آن با استفاده از تفاوت زمان بازداری بین آنها از یکدیگر جدا می شوند. دلیل این پدیده به خاطر تفاوت در قطبیت بین گازها و ماده جاذب و خاصیت جذب سطحی توسط کربن نانو تیوب می باشد. میتوان از این پدیده برای خالص سازی و اندازه گیری مخلوط گازهای دی اکسید کربن و منوکسید کربن استفاده نمود

Keywords:

نانولوله کربنی تک دیواره , دستگاه کروماتوگرافی گازی , فاز ثابت , گازها

Authors

Amir Zarei

Faculty of Science, Department of Chemistry, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Mohammad Saber Tehrani

Faculty of Science, Department of Chemistry, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Parviz Aberoomand

Faculty of Science, Department of Chemistry, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Alimorad Rashidi

Faculty of Science, Department of Chemistry, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran