تاثیرپذیری شیخ اشراق از ابن عربی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 536

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHSR-3-7_002

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1396

Abstract:

هدف از نگارش مقاله حاضر آن است تا نشان دهد، سهروردی فیلسوفی است که مکتب فلسفی اشراق را به وجود آورده، و در فلسفه اش از اندیشه های عرفانی، ذوقی، و فلسفه افلاطون و افلاطونیان تاثیر پذیرفته و نگرش او به عالم هستی بر خلاف مشاییان بود و این حکمت از عرفای پیش از آن خصوصا عرفان ابن عربیتاثیر عمده ای گرفته و از آن جمله، این دو متفکر هر دو قایل به قاعده امکان اشرف هستند و حقیقت را به صورت تشکیکی تصور می کنند. سهروردی ازین حقیقت تشکیکی به حقیقت نور و ابن عربی به حقیقت وجود تعبیر می کند ولی هر دو به نور الانوار قایلند، و سهروردی به اصالت نور معتقد است و وجود رامفهومی ذهنی و از اعتبارات عقلی می داند. بدین ترتیب، در نگارش این مقاله بررسی تاثیر مساله عرفان ابن عربی بر افکار شیخ اشراق و توضیح و بسط آن محور اساسی است.

Authors

فرج الله براتی

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

مهناز کعیان حسینی

دانشجوی دکتری تخصصی عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی