مزایا و مخاطرات زیستی گیاهان تغییر یافته ژنتیکی

Publish Year:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

542

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BIOTECH01_017

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

ایجاد و گسترش روزافزون موجودات تغییر یافته ژنتیکی (GMOs) همواره بحث های جنجال برانگیزی را در پی داشته است. در این بین، به ویژه تولید گیاهان تراریخته در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است که انتقاد و اعتراض فعالان محیط زیست و سایر گروه های مرتبط را به دنبال داشته است. برخی از منتقدان، نفس تغییر در ژنتیک موجودات مختلف از جمله گیاهان را امری ناپسند می دانند و عده ای دیگر خطرات و مضرات ثابت شده و بالقوه محصولات تراریخته را برجسته می کنند. در مقابل، حامیان و برخی متخصصان این زمینه علی رغم پذیرش برخی از انتقادات، معتقدند بدون محصولات تراریخته، امکان برآورده کردن نیازهای غذایی جمعیت جهان وجود ندارد وعلاوه بر آن بر سایر مزایای این گیاهان از جمله بهبود در عملکرد گیاهان تاکید دارند. مطالعه حاضر به بررسی مزایا و خطرات زیستی اثبات-شده و بالقوه گیاهان تراریخته می پردازد.

Keywords:

بیوتکنولوژی , موجودات تغییر یافته ژنتیکی , گیاهان تراریخته , مهندسی ژنتیک

Authors

سیدموسیموسوی کوهی
سیدموسی موسوی کوهی

استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران