بررسی و تجزیه و تحلیل ریسک های مدیریت زنجیره تامین پایدار برپایه روش FSWARA

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,229

This Paper With 18 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IMCONFERENCE02_090

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

امروزه مدیریت زنجیره تامین پایدار به یک ضرورت استراتژیک برای شرکت ها تبدیل شده است. این نوع زنجیره ها به علت ماهیت پیچیده ای که دارند در معرض ریسک های مختلفی قرار دارند. در نتیجه، شناسایی ریسک های زنجیره تامین ناشی از پایداری، ارزیابی تاثیر آنها و توسعه ابزارهای مدیریت ریسک به مسیله مهمی برای مدیران تبدیل شده است.در این راستا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی ریسک های موجود در زنجیره تامین پایدار با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه فازی سوارا که به عنوان یکی از نوین ترین روش های تصمیم گیری مطرح است، می باشد. برای تحقق این هدف ابتدا ریسک های موجود در زنجیره های پایدار شناسایی شده، سپس با نظر خبرگان این ریسک ها در حوزه زنجیره تامین یکی از شرکت های قطعه سازی خودرو و با بهره گیری از روش سوارای فازی ارزیابی و اولویت بندی گردیدند. نتایج نشان دهنده آن بود که ابعاد ریسک اجتماعی، ریسک زیست محیطی و ریسک اقتصادی و مولفه های نقض اخلاق در کسب و کار، آلودگی محیط زیست و عدم تحقق تعهد اجتماعی به ترتیب به عنوان مهمترین ابعاد و مولفه های ریسک های پایداری در زنجیره تامین گره صنعتی اورند می باشند. در نهایت پشنهادهایی به شرکت به منظور مدیریت و کاهش اثرات این ریسک ها ارایه شد.

Keywords:

ریسک , مدیریت زنجیره تامین پایدار , سوارای فازی , تعهد اجتماعی

Authors

اکبر عالم تبریز

استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

مطهره مدرسی

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

علیرضا عرب

دانشجوی دکتری تخصصی تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛