الزامات و قواعد حاکم بر احضار و جلب و تحقیق از متهم با نگاهی به قانون جدید آیین دادرسی کیفری

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 811

This Paper With 7 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWI02_010

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان، مبنای اغلب تضمینات حقوق بشری در مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان نقطه آغازین تلاقی با اصل آزادی و کرامت انسانی شهروندان قرار گرفته می شود. در واقع، رعایت تشریفات و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهمان، با توجه به این نکته که متهم غیر از مجرم است، ضامن ایجاد احساس امنیت قضایی و عادلانه بودن دادرسی کیفری در شهروندان جامعه خواهد بود. همچنین مانعی در جهت سوءاستفاده متجاوزین به حقوق افراد از طریق وسیله قرار دادن دستگاه عدالت کیفری به منظور رسیدن به امیال نامشروع خود از طریق احضار یا جلب متهمان می شود. به بیان دیگر رعایت اصل آزادی و کرامت انسانی هم مقامات قضایی و ضابطان دادگستری را در رعایت شان انسانی متهمان ملزم می نماید و هم مرجع قانونگذاری را محدود و پایبند به رعایت آن در وضع قوانین می نماید. رعایت قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم مستلزم شناخت این قواعد به طور دقیق و موشکافانه است. در این مقاله به جهت اهمیت وافر این مقررات، به بررسی الزامات و قواعد حاکم بر احضار و جلب و تحقیق از متهم با نگاهی به قانون جدید آیین دادرسی کیفری جهت حفظ آزادی های فردی و حقوق شهروندی پرداخته شده است.

Keywords:

قانون آیین دادرسی کیفری , احضار , جلب , تحقیق , متهم

Authors

جعفر عرفانیان

فوق لیسانس ، گروه جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

محمدعلی جاهد

دکتری حقوق، گروه جزا و جرم شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحداردبیل