بهینهسازی عوامل موثر بر تولید پانل های فوق سبک آلومینیومی (AFS)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 429

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AEROSPACE16_263

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

در این مقاله با هدف دستیابی به بالاترین خواص کاربردی از پانل فوق سبک آلومینیومی به بهینه سازی عوامل موثر در تولید آن پرداخته شده است. پانل فومی آلومینیومی (AFS (دسته جدیدی از مواد فوق سبک هستند که از یک هسته پر تخلخل آلومینیومی و دو صفحه بیرونی از آلیاژهای آلومینیم ایجاد شده است. در این مقاله ابتدا0 عواملی مانند فشارپرس، دمای پرس گرم و دمای کوره زینترینگ، زمان نگهداری و چگالینسبی به عنوان پارامتر های موثر شناخته شده و با بررسی های شامل اندازه گیری چگالی محصول، آنالیز های عنصری، بررسی های خطی از اتصال، اندازه گیری سختی بصورت خطی و اندازه گیری سیال ماده ، محصولات آزمایش مشخصه یابی گردیده اند. در نهایت پانل فومی با مناسب ترین خواص با بکارگیری از نتایج مناسب آزمایشات تولید گردیدکه شامل فشار 300-400 مگاپاسکال، دمای 400-370 درجه سانتیگراد، زمان 1200-900 ثانیه، بوده است.

Keywords:

پانل فوق سبک آلومینیومی AFS , پرس و نورد گرم.AlSi8Mg4 , اتصال همزمان نفوذی

Authors

شایان یارمحمدی

تهران- دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی فوق لیسانس مهندسی مواد؛ متالورژی صنعتی

سعید ادیب

سمنان، دانشگاه سمنان، پردیس فنی مهندسی، دانشکده مواد و متالورژی.دانشجوی دکتری، مواد؛ متالورژی

محسن بزرگمهر

کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی مهندسی، بخش مواد و متالورژی دانش آموخته، کارشناسی ارشد، مهندسی مواد؛ متالورژی صنعتی.

سعید شبستری

تهران- دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی استاد، گروه مهندسی مواد؛ متالورژی.