تحلیل کارکرد های آینده نگاری در نشر نوآوری مراکز رشد و پارک های علم و فناوری

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 716

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OICONFERENCE03_262

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

یکی از راهکار هایی که برای توسعه و اجرای برنامه های تکنولوژیکی و نواورانه در دنیا مورد توجه قرار میگرد مراکز رشد و پارک های علم و فناوری است. هدف اصلی این مراکز افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقای فرهنگ نوآوری می باشد . برای دستیابی به چنین هدفی لازم است این مراکز بر اساس فرایندی نظام مند و سیستماتیک و با نگاهی به اینده بلند مدت علمی ، فناوری، اقتصادی ، و اجتماعی به طراحی و توسعه فناوری های نوظهور و تعیین حوزه های تحقیقات راهبردی با بیشترین فواید اجتماعی و اقتصادی بپردازند. مقاله حاضر ضمن مروری بر مفاهیم و اهمیت فعالیت های مراکز رشد و پارک ها ی علم و فناوری در توسعه نوآوری ها و با توجه به نقش آینده نگاری در نشر نوآوری ها ، به تحلیلی در ارتباط با نقش آینده نگاری در نشر نوآوری های مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری پرداخته است.

Keywords:

مراکز رشد , پارک های علم و فناوری , نشر نوآوری , آینده نگاری

Authors

مجید مرادی

دانشجوی ارشد مدیریت کارافرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان

محمدامین نوبخت

دانشجوی ارشد مدیریت کارافرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان

مسلم جمال پور

دانشجوی ارشد مدیریت کارافرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان