بررسی عددی اثر پارامترهای مختلف انژکتور همراه EGR بر روی احتراق، عملکرد و آلایندگی موتور دیزل پاشش مستقیم پرخوران شده

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 445

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MECHAERO02_233

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

هدف از این مطالعه بررسی عددی اثر پارامترهای مختلف انژکتور شامل زاویه پاشش، فشار پاشش و تعداد سوراخ انژکتور بر روی احتراق، عملکرد و آلایندگی موتور دیزل پاشش مستقیم مجهز به پرخوران در قالب شبیه سازی عددی با نرم افزار CFD,AVLFIRE است. با توجه به سیاست های سخت گیرانه آلایندگی و بهینه سازی به علت کمبود منابع انرژی درک فرآیند احتراق ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق فرض شده است که موتور در شرایط بار کامل کار میکند و سرعت موتور برابر 2000 دور بر دقیقه هست. برای اعتبار دهی، نتایج حاصل از شبیه سازی با داده های حاصل از آزمایشات تجربی، مقایسه شده است. در تمام موارد اعتبار سنجی، نتایج تجربی و عددی توافق خوبی رانشان دادهاند. در مطالعه حاضر فشار پاشش سوخت از 190 تا 800 بار، زاویه پاشش سوخت از 120 تا 140 درجه و تعداد سوراخ انژکتور 4 و 5 با ثابت نگهداشتن میزان مصرف سوخت تغییر داده می شود . درنهایت با اضافه کردن 13 درصد EGR سرد، تغییر زمان پاشش سوخت از 8 تا 20 درجه از گردش میل لنگ قبل از TDC و تغییر دمای هوای ورودی از 313 تا 373 کلوین نقطه بهینه ازلحاظ آلایندگی و عملکرد مشخص می شود. نتایج نشان می دهد در نقطه بهینه ازلحاظ آلایندگی، میزان آلاینده SooT در حدود 55 درصد و آلاینده Nox هم 70 درصد کاهشیافته و درازای این تغییرات بازده حرارتی حدود 12 درصد افزایش می یابد. ضمن اینکه زاویه مناسب پاشش سوخت برایانژکتورهای 4 و 5 سوراخه 140 درجه و فشار پاشش سوخت 200 بار با در نظر گرفتن استهلاک موتور به دست می آید

Keywords:

موتور دیزل , پارامترهای مختلف انژکتور , باز خورانی گازهای اگزوز EGR احتراق , عملکرد , آلایندگی

Authors

صدیق حسن پور

گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

صمد جعفرمدار

استاد گروه مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

مجید عباس علیزاده

استادیار گروه مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران