ساخت تجربی و شبیه سازی المان محدود لنت ترمز

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 791

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MECHAERO02_345

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

توجه به رشد و توسعه روز افزون صنعت حمل و نقل و خودرو سازی یکی از مسایل موجود در طراحی خودروها، قطارها و هواپیماها لنت ترمز و مسایل مربوط به ضریب اصطکاک و قدرت توقف در دماها و سرعت های بالا می باشد و همچنین توجه به ارتعاشات و فرکانس های تولید شده ناشی از اصطکاک لقمه لنت ترمز با دیسک چرخ، از معیارهای مهم طراحی لنت ترمز است. برای بررسی نتایج مختلف بجز تغییر در درصد ترکیبات مواد اولیه تشکیل دهنده لقمه در زمان ساخت، شرایط و نوع ساخت از جمله فشارهای مختلف پرس در زمان قالب گیری، درجه حرارت مختلف پخت، مدت زمان پخت اعمال شد. با تست نمونه ها ضریب اصطکاک سختی سطح و فرکانس های نمونه لنت در نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده و با مقادیر بدست آمده تجربی مقایسه می شود. برای بدست آوردن مقادیر فرکانس داده ها به صورت فایلwav ذخیره شده و به کمک نرم افزار مطلب با روش تبدیل سریع فوریه FFT بدست می آید. درآخر نمونه تحت تنش برشی قرار گرفته تا میزان تحمل نیروی قبل از جدا شدن لنت از کفشک تعیین شود

Authors

حداد زمانی

گروه مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

رضا پیل افکن

استادیار گروه مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

علی نعمت اله زاده

دانشیار گروه شیمی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

فاضل نظافت انزابی

مسیول کارگاه ماشین ابزار، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران