قابلیت نرم افزار Hydrus-1D در شبیه سازی معکوس حرکت کلراید در یک خاک سبک بافت تیمار شده با بیوچار

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 921

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AEFSJ02_090

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

آبشویی املاح از زمین های کشاورزی منجر به مشکلات فراوان زیست محیطی می شود. مشکل آلودگی خاک درسال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است و جوامع بشری خواستار پیش بینی و تعیین این اثرات وهمچنین توسعه بیشتر دانش در مورد مکانیسم انتقال املاح در ارضی زراعی هستند. در سالهای اخیر همزمان باپیشرفت علم و ارایه مدل های کامپیوتری، حل معادلات انتقال املاح و پیش بینی سرنوشت آب و املاح در خاکامکان پذیر گردیده است، لذا در این مطالعه به منظور شبیه سازی انتقال کلراید در یک خاک لوم شنی با استفاده ازنرم افزار Hydrus-1D پرداخته شده است. انتقال کلراید از آن جهت مورد توجه قرار گرفت که به عنوان یونی که جذبسطحی نمی شود و همچنین یک نمک غیر واکنشی است. این پژوهش برای تخمین پارامتر های انتقال املاح در یکخاک لوم شنی در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. نتایج نشان داد که Hydrus-1D توانایی برآورد خوبی از حرکت کلردر خاک را دارا می باشد، همچنین مدل CDE نشان داد که افزایش کاربرد بیوچار در خاک باعث کاهش ضریبپخشیدگی و افرایش ضریب انتشار آبی یون کلر در خاک شده است.

Authors

محمد سالاری

دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

وحیدرضا جلالی

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

اعظم جعفری

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان